Middelharnis - Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee adviseert het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee en is blij met uw en jouw inbreng. "Iedereen is dan ook van harte welkom op 28 maart 2023 bij de openbare vergadering van de adviesraadop ons eiland." Lees hieronder de agenda >>

Agenda openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee
Datum: dinsdag 28 maart 2023
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Rondeel, Dwarsweg, Middelharnis

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Gastsprekers:
*Drs. J.C. Moerland, voorzitter raad van bestuur van het van Weel Bethesda ziekenhuis Dirksland. -Koos praat de raad bij over de ontwikkelingen bij de SEH en wat verder speelt rond de zorg in het ziekenhuis.

*Beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken bij Gemeente Goeree-Overflakkee mevrouw G. van Oudenaren. -Ginny gaat in op vragen en opmerkingen over het gevraagd advies Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Goeree-Overflakkee 2023 – 2026.
5. In- en uitgaande post
6. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 14-02-2023
7. Verslag DB d.d. 08-03-2023
8. Verslag TO d.d. 15-03-2023
9. Vergaderrooster 2023
10. Monitorings- en planningsdocument
11. Ongevraagd advies Sportakkoord
12. Financiering Kairos
13. Domeintafels “Wonen, Zorg en Welzijn”
14. Besluitvormingssessie
15. Herindeling leden werkgroepen
16. Profielschets leden ASDGO
17. Vacatures
18. Vanuit de werkgroepen
19. Jaarverslag 2022
20. Rondvraag
21. Sluiting

Besloten gedeelte:
1. Inhoudelijke discussie Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Goeree-Overflakkee 2023 – 2026.
2. Sluiting