Middelharnis - "Mantelzorgers, wat fijn dat ze er zijn!" Gemeente Goeree-Overflakkee bedankt hen graag met het 'mantelzorgcompliment'. "Heeft u een behulpzame, vriendelijke en onmisbare mantelzorger? Vraag dan het mantelzorgcompliment 2022 voor hem of haar aan via de gemeentelijke website. Dat kan tot en met maandag 31 oktober." Lees meer >>

Vervolg

Het compliment bestaat uit een Primera Keuze Cadeaukaart van €200,00. Hiermee kan de mantelzorger zelf uit meer dan 100 cadeaukaarten kiezen. Koop vooral ook lokaal, en besteed de bon in een winkel in bijvoorbeeld Middelharnis, Ouddorp of Oude-Tonge!

Wat is mantelzorg?

Soms is het niet helemaal duidelijk wat ‘mantelzorg’ precies is. Mantelzorg is onbetaalde en vrijwillige hulp van mensen aan hun naasten met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen. Bijvoorbeeld voor een ouder met dementie of een kind met autisme. Het is hulp die verder gaat dan de zogenoemde gebruikelijke hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten. Mensen die voor de zorg betaald worden vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) komen niet in aanmerking voor het mantelzorgcompliment.

Belangrijk is dat de mantelzorger voor wie het compliment is staat ingeschreven als mantelzorger bij het steunpunt Mantelzorg van Stichting ZIJN.

Voor wie is het mantelzorgcompliment?

Iedere mantelzorger die zorg, hulp of ondersteuning biedt aan een inwoner van Goeree-Overflakkee kan worden aangemeld voor een mantelzorgcompliment. De aanvraag gebeurt door de persoon die de zorg ontvangt. Er zijn daarnaast andere voorwaarden. Deze voorwaarden staan op goeree-overflakkee.nl/mantelzorgcompliment.