18 juli 2022, Goeree-Overflakkee - Droogte en dijken. Wat is het gevolg van droogte voor onze dijken? Het waterschap heeft dijken, duinen en kaden op ons eiland Goeree-Overflakkee in beheer. "Allemaal zijn ze bedoeld om het water tegen te kunnen houden." Ook het gevolg van droogte voor onze waterkwaliteit moet in de gaten gehouden worden. "Waarom zijn er bijvoorbeeld meer dode vissen/ watervogels in perioden van droogte en wat kunnen inwoners doen aan de waterkwaliteit op ons eiland?" Lees hieronder meer >>

Waterkeringen

Het merendeel van de waterkeringen bestaan uit klei. Deze waterkeringen zijn zeer sterk en kunnen de droogte goed doorstaan. In droge tijden komen met name de veenkaden of veendijken in het nieuws. Deze kunnen door uitdroging en inklinking van het veen minder stabiel worden. In het beheergebied van Hollandse Delta zijn er veenkades te vinden langs het Kanaal door Voorne en de Keen en de Boezemvliet. Het waterschap inspecteert deze dijken in tijden van droogte.

Wat voor gevolgen heeft de droogte voor het gras op de dijken?

De grasmat dient als bekleding van de dijk en voorkomt afspoeling bij hoogwater en golfslag. Het waterschap let er op dat de schapen op de dijk bij droogte het gras en de wortels van het gras niet helemaal wegvreten en/of uittrekken. Als het waterschap dit constateert kan een beweidingsverbod voor dijken worden ingesteld.

Welke maatregelen kunnen worden getroffen bij schade aan veenkades?

In droge tijden komen met name de veenkades of veendijken in het nieuws. Deze kunnen door uitdroging of inklinking van het veen minder stabiel worden.

Het waterschap zorgt ervoor dat de kade het houdt. Bij veenkades gaat het vaak om maatwerk. In eerste instantie kunnen er scheuren in de klei ontstaan. Deze scheuren worden met kleikorrels opgevuld en de kade wordt nat gehouden. Wanneer er meer scheuren of grotere tekenen van schade zijn dan worden er adequate maatregelen getroffen om verzwakking tegen te gaan.

Droogte en waterkwaliteit

Waarom zijn er dode vissen/ watervogels in perioden van droogte?

Wanneer het droog en warm is, wordt de watertemperatuur hoger en groeien planten en bacteriën sneller. Hierdoor kan een zuurstoftekort in het water ontstaan, waardoor vissen doodgaan. Bovendien is er een grotere kans op botulisme als kadavers van dode dieren blijven liggen. Daarom haalt het waterschap zo snel mogelijk de kadavers weg en wordt de betreffende sloot of singel doorgespoeld met schoon water. Bij droogte is er ook een grotere kans op blauwalg.

Wat kunnen inwoners doen om mee te helpen het water schoon te houden?

Voer geen eendjes. ’s Zomers is er voldoende voedsel aanwezig voor (water)vogels. Het brood dat in het water belandt en niet opgegeten wordt, zorgt ervoor dat er veel voedsel in het water zit, waardoor bacteriën en planten sneller kunnen groeien. Voer geen vissen, ook dit zorgt voor bemesting van het water. En de afbraak van voedselresten vereist zuurstof, hierdoor is minder zuurstof beschikbaar voor vissen.

Wat is de invloed van zout op de waterkwaliteit?

Zoetwater binnen de dijken is van essentieel belang voor de waterkwaliteit. Het wordt namelijk gebruikt voor het beregenen van gewassen, maar ook de flora en fauna is ingesteld op water met een bepaald zoutgehalte. Vissen, planten en gewassen kunnen niet tegen grote wisselingen in het zoutgehalte van het water.

Wat is botulisme?

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging, veroorzaakt door een bacterie die veel voorkomt in water met een laag zuurstofgehalte. Voor deze bacterie zijn temperaturen boven 20°C en een eiwitrijk milieu (bijvoorbeeld een dode vogel) ideale omstandigheden. De bacterie vermeerdert zich dan zeer snel en scheidt daarbij een giftige stof (botuline) af. Vooral watervogels en vissen worden hierdoor getroffen. Ze vertonen verlammingsverschijnselen en stikken uiteindelijk. Omdat botulisme zeer besmettelijk is voor dieren, is het van belang dat zieke en dode dieren zo snel mogelijk worden verwijderd.
Voor mensen vormt botulisme in zwemwater ook een gevaar. Niet zozeer vanwege de botuline, maar vanwege de kans op besmetting door allerlei andere ziekteverwekkers die in de rottende kadavers voorkomen. Ga daarom niet het water in op plaatsen waar dode dieren drijven en laat er ook geen kinderen spelen. Raak de zieke of dode dieren niet aan. Heeft u een dood dier zien liggen? Meld het bij ons waterschapsloket via tel. 0900 2005005 of per mail info@wshd.nl. Vermeld altijd de exacte locatie bij uw melding.

Wat is blauwalg?

Blauwalgen zijn eigenlijk geen algen of wieren. Het zijn bacteriën. Een andere naam ervoor is cyanobacteriën. Ze leven van licht, koolstofdioxide en voedingsstoffen in het water. Als er veel voedingsstoffen in het water zitten, het water stil staat en het warm is, kan dat een blauwalgenbloei veroorzaken. Tijdens een bloei kunnen de vele blauwalgen een drijflaag vormen. Omdat de onderkant van de drijflaag afsterft, komen gifstoffen (toxines) in het water terecht. Niet alle blauwalgen maken toxines aan. Als het water een vreemde kleur heeft of als er een stinkende laag met algenbrij op het water ligt, ga dan niet zwemmen en geef dit door aan ons Klant Contact Centrum via 0900 2005005 of per mail info@wshd.nl.

Blauwalg kan giftig zijn voor mens en dier. Het waterschap zal de betreffende sloot of singel doorspoelen met schoon water. De provincie geeft aan wat het advies voor de zwemwaterlocaties is (waarschuwing of zwemverbod). Ook in overig water waar blauwalg voorkomt is het gezien de gezondheidsrisico’s uiterst onverstandig om te zwemmen. Kijk op de website zwemwater.nl voor de kwaliteit van het zwemwater bij u in de buurt. U kunt ook de zwemwaterapp downloaden.

Als u in aanraking komt met blauwalgen of als u die bij het zwemmen binnenkrijgt, kunt u last krijgen van irritaties aan uw ogen of huid. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten en in sommige gevallen zelfs grotere gezondheidsproblemen. Bent u in aanraking geweest met blauwalgen, spoelt u zich dan goed af onder de douche (douchen is altijd een goed idee na zwemmen in oppervlaktewater).

tekst Waterschap Hollandse Delta