Landelijk - "Een super goed initiatief". Een campagne gericht op ouders van jongeren. Ouders kunnen via deze link naar beschermen.crimitest.nl online testen hoe goed zij op de hoogte zijn van de manieren waarop kinderen/jongeren tegenwoordig geronseld worden voor criminele activiteiten. Lees meer >>

Vervolg

Een actueel onderwerp dat werd aangesneden door Politie Horst.

Na de test ontvangen ouders meer informatie, inzicht in de signalen van verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit en wordt via het platform indien nodig verwezen naar de beschikbare hulppartners.