Goeree-Overflakkee - De Proeftuin Van Pallandtpolder op ons eiland is een plaats waar vernieuwende landbouw, natuur, recreatie en onderwijs samenkomen. Initiatiefnemers van deze proeftuin werken samen aan nieuwe vormen van landbouw met de ambitie om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor de agrarische sector. Zij streven naar een nieuw concept waarbij natuur-inclusieve landbouw in combinatie met kringlooplandbouw, centraal staat. Lees meer >>

Vervolg

De Proeftuin Van Pallandtpolder is een unieke locatie waar kan worden geëxperimenteerd op dit gebied. Vanuit de Regio Deal programmalijn Agrifood is subsidie toegekend aan het project Proefvelden Proeftuin van Pallandtpolder. In dit project gaan leerlingen van verschillende opleidingsniveaus actief onderzoeken op welke manieren er meerwaarde te creëren is binnen het project. Na 2 jaar leveren zij een onderzoeksmethode op voor het uitvoeren van veldproeven. Deze onderzoeksmethode kan breder in de regio worden ingezet ten behoeve van zowel het leerproces van studenten als om regionale agrarische vraagstukken plaatselijk te kunnen onderzoeken.

In dit project werken onderwijs, overheid, ondernemers en organisaties samen. Meer informatie over de Proeftuin Van Pallandtpolder vindt u op proeftuinpallandt.nl.

tekst: regiozhd.nl