Middelharnis - Afgelopen woensdag 22 juni 2022 reikte burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman een Koninklijke onderscheiding uit aan Gerrit Kieviet. De pas gepensioneerde politieman werd op het gemeentehuis verrast met zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Lees meer >>

Na een werkzame periode van 47 jaren bij Nationale Politie Eenheid Rotterdam, nam Gerrit Kieviet begin juni afscheid. Sinds 1975 vervulde hij diverse functies als politieman. Hij begon als Adspirant der Rijkspolitie, werd Wachtmeester, Wachtmeester eerste klasse, Rayon Commandant, Lid Landgroep, Generalist GGP Milieu (hoofdagent) en Senior GGP (brigadier). Deze functies oefende hij uit in verschillende werkgebieden, waarvan grotendeels regio Goeree-Overflakkee.

In de uitvoering van zijn taken leverde de heer Kieviet een zeer belangrijke bijdrage aan de versterking van een georganiseerde overheid, met name op het gebied van milieucriminaliteit op Goeree-Overflakkee. Gedrevenheid, expertise en betrokkenheid waren kenmerkend voor zijn werkwijze. In zijn rol van coördinator milieu in het district, werd hij gezien als de expert van groengrijze milieuwetgeving. Hij was een vraagbaak voor eenieder. 24 uur per dag was hij bereikbaar voor zijn collega’s en voor zijn zeer groot opgebouwd netwerk. Daarnaast sloot hij zich in 2000 aan als lid van het Team Collegiale Opvang, waar hij ondersteuning bood en een rots in de branding was voor collega’s die een ingrijpende gebeurtenis meemaakten.

Burgemeester Grootenboer sprak haar respect uit voor de inzet van de heer Kieviet en gaf hem een groot compliment voor de bovenmatige wijze van uitvoering van zijn functies als politieman. Zijn bijdrage is van grote betekenis voor het welzijn van de inwoners en flora en fauna van Goeree-Overflakkee.