Sommelsdijk - De afgelopen jaren is in Sommelsdijk de nieuwbouwwijk Westplaat 3e Ring verrezen. De vierde fase van deze wijk is in de zomer van 2021 opgeleverd. De start van de laatste bouwfase is voorzien begin 2022. Bij de planvorming van de nieuwe wijk is ook rekening gehouden met een ruime plek voor sport, spelen en ontspanning: in het Vliedpark. Lees meer >>

Het oorspronkelijke ontwerp voor het Vliedpark was onderdeel van het stedenbouwkundig plan voor de nieuwbouwwijk Westplaat 3e Ring. Dit is omstreeks 2010 gemaakt door Kuiper Compagnons uit Rotterdam. De grove contouren van het ontwerp, waaronder de in het oog springende ‘Vliedberg’ zijn inmiddels aangelegd.

Het park is echter nog niet af. In de loop van de tijd zijn er een aantal nieuwe elementen toegevoegd, niet overeen­komstig het ontwerp. De gemeente heeft het voornemen om de resterende onderdelen uit het oorspronkelijke ontwerp van het Vliedpark zo veel als mogelijk/gewenst in 2021/2022 te realiseren. Gezien de datering van het ontwerp vindt de gemeente het belangrijk dat het ontwerp nog eens goed tegen het licht gehouden wordt en waar nodig aangepast naar de maatstaven en behoeften van de huidige tijd en gebruikers. Bij deze herijking van het ontwerp moeten ook de later toegevoegde elemen­ten die niet conform het ontwerp zijn gerealiseerd goed worden ingepast. Dit proces van herijking van het ontwerp is in 2020 gestart.

Vliedpark - Bestaande situatie

De grove contouren van het ontwerp van Kuiper Compagnons zijn inmiddels aangelegd. Daarbij springt de veertien meter hoge Vliedberg meteen in het oog. Vanaf deze kolossale berg heeft de bezoeker een fantastisch uitzicht over de weide omgeving met op de achter­grond de Haringvliet.

De berg is ook populair bij sporters en bootcampclubs omdat ze tal van mogelijkheden biedt voor sportieve activiteiten en workouts. In het park is ook een skatevoorziening aangelegd en er is een fitnesstoestel geplaatst. Er zijn enkele halfverharde paden aanwezig en een aantal kleinere heuvels. Verder bestaat het park grotendeels uit gras. Dit biedt echter een geweldige basis om een prachtig park voor sport, spel en ontspanning te realiseren. In de nieuwe situatie dienen de Vliedberg, de skatevoorziening en het fitnesstoestel op een logische manier te worden ingepast.

Ontwerp

Het park is voor iedereen: voor zowel kinderen, tieners en jonge ouders als personen met een beperking of minder mobiele ouderen. Met die gedachte is het ontwerp van het Vliedpark opgesteld. Dit ontwerp bevat allerlei aspecten betreffende sport, spel, groen en ontspanning. Via onderstaande PDF bekijkt u dit ontwerp. Reacties op dit ontwerp kunt u kenbaar maken door een mail te sturen.

Stand van zaken maart 2022

Op dit moment is het ontwerp definitief gemaakt en wordt achter de schermen gewerkt aan het opstellen van het bestek. Dit houdt in dat er goed gekeken wordt naar wat er precies nodig is om het ontwerp te realiseren en welke werkzaamheden hier allemaal bij komen kijken. Wanneer dit gereed is, zal de aanbestedingsperiode starten en wordt een geschikte aannemer gezocht om het Vliedpark in te richten. Wanneer er meer informatie bekend is over het starten met het grondwerk, communiceren we dat zowel via deze projectenwebsite als via een brief naar de directe omwonenden van het Vliedpark.

Bron gemeente Goeree-Overflakkee