Goeree-Overflakkee - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld om de reserve sociaal domein van een plafond (2,5 miljoen euro) te voorzien. In deze reserve zit geld om inwoners te ondersteunen bij het voorkomen van maatschappelijke problemen of het oplossen daarvan. Geld dus dat de inwoners van Goeree-Overflakkee toebehoort. Lees meer onder POLITIEK NIEUWS>>