20 november 2021, Middelharnis - Woord en Daad Goeree-Overflakkee is dankbaar: "Zaterdag 13 november jl. hebben we middels vooraf bestellen en ophalen, verdeeld over het hele eiland, toch nog ongeveer 1200 zakken oliebollen verkocht. Iedereen die oliebollen heeft gekocht en daarmee ook het doel 'Onderwijs in Colombia', heeft gesteund, hartelijk dank! Dank ook aan alle vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen vooraf en tijdens de actie. De netto-opbrengst is ruim €3.000,00. Een prachtig resultaat!" Lees meer >>

Vervolg

Ook hartelijk dank voor de giften die we ontvingen! Een actie langs de deuren brengt ongeveer het dubbele op aan verkochte aantallen, maar door deze giften mogen we dankbaar zijn dat het toch nog een mooi resultaat geworden is.

Bent u niet in de gelegenheid geweest om oliebollen te kopen, en wilt u toch bijdragen aan het mooie werk van Woord en Daad, dan kan dat alsnog door de OR code te scannen of een bijdrage over te maken naar: NL61 RABO 0361 3137 72. Nogmaals, hartelijk dank!