Landelijk - Het kan op allerlei manieren voorkomen. Letselschade heeft veel impact op je leven, maar er zijn mogelijkheden om de schade te verheffen. Laten we eens kijken naar een aantal van de meest typische letselschade scenario's. Meer weten? Kijk hier en lees hieronder verder/.

Letselschadezaak

Een letselschadezaak kan voortkomen uit elke vorm van ongeval of incident, maar de volgende zijn de meest voorkomende soorten claims. Wanneer iemand anders door onrechtmatig handelen (nalatigheid of opzettelijk handelen) schade veroorzaakt, geeft de wetgeving een getroffen persoon het recht om schadevergoeding te eisen. Er zijn verschillende omstandigheden die kunnen leiden tot een levensvatbare letselschadeclaim, maar vergeet niet dat een letsel niet altijd wettelijke aansprakelijkheid impliceert.

Uitglijden en vallen

Uitglijden en vallen is een veel voorkomende vorm van letselschade. Eigenaars van onroerend goed (of in sommige gevallen degenen die onroerend goed verhuren) hebben een wettelijke plicht om hun eigendom redelijk veilig en vrij van gevaren te houden, zodat mensen die zich op het eigendom bevinden geen letsel oplopen.

Natuurlijk zullen niet alle verwondingen die zich op het terrein voordoen tot aansprakelijkheid leiden. De precieze aard van de wettelijke plicht van een grondeigenaar varieert naargelang van de situatie en volgens de toepasselijke wetgeving in de staat waar de verwonding zich heeft voorgedaan.

Auto-ongelukken

Auto-ongevallen leiden het meest tot letselschade gevallen. Wanneer een ongeval gebeurt, is dat meestal omdat iemand zich niet aan de verkeersregels houdt, of niet zo voorzichtig rijdt als hij of zij zou moeten. Een bestuurder kan dan vaak financieel aansprakelijk worden gehouden voor letsels die het gevolg zijn van een auto-ongeval.

Fouten in de geneeskunde

Wanneer een arts een behandeling geeft die niet voldoet aan de noodzakelijke standaard van medische zorg en een patiënt daardoor letsel oploopt, kan een vordering wegens medische fout ontstaan. Het is echter van belang te onthouden dat een slecht resultaat van een therapie niet direct wangedrag impliceert. Leer wanneer er sprake is van medisch wangedrag (en wanneer niet) en waarom medische wanpraktijken zo moeilijk te winnen zijn.

Smaad en laster

Smaad, ook bekend als laster, is een aanval op iemands reputatie door middel van onjuiste opmerkingen. De aard van wat een eiser wegens smaad moet bewijzen, varieert naargelang van wie de eiser is en waar de opmerkingen werden gemaakt. In de meeste gevallen moet de persoon gewoon aantonen dat er een valse negatieve opmerking is gemaakt en dat er als gevolg daarvan reële schade (geldverlies) is ontstaan. Dit betekent dat zij moeten bewijzen dat de onware uitlating opzettelijk of met roekeloze veronachtzaming voor de waarheid van de uitlating is gedaan.

Je vraag je misschien af: "Hoeveel is mijn zaak waard?" als je overweegt een letselschadezaak aan te spannen als gevolg van een auto-ongeluk, een val, of een andere vorm van letsel. Het antwoord komt neer op het evalueren van hoeveel je verwondingen u financieel, lichamelijk en geestelijk hebben gekost (en in sommige situaties of de daden van de verweerder moeten worden bestraft).

Huur een letselschadebureau in voor hulp.