Dirksland - De huidige huisvesting op Goeree-Overflakkee is niet alleen uit haar jasje gegroeid, maar voldoet na 23 jaar ook niet meer aan de eisen van deze tijd. Aldus het RD. Ongeveer de helft van de patiënten die in Calando wordt opgenomen, komt van het eiland. Jaarlijks neemt Calando gemiddeld tachtig patiënten op. Sinds 2019 tot heden kon een zelfde hoeveelheid echter niet worden opgenomen. Dat komt onder andere doordat een regulier hospice qua huisvesting geen mogelijkheden biedt om patiënten met gedragsproblematiek, zoals dementie, te ontvangen. Lees het hele artikel op RD.nl