5 juni 2021, Regio - In de rubriek ‘Buiten gewoon groen’ vertelt Waterschap Hollandse Delta over het maaien van dijken. De dijken van waterschap Hollandse Delta zijn van levensbelang. "Ze moeten stevig genoeg zijn om ons tegen hoog water te beschermen. Het gras op de dijk zorgt voor deze stevigheid. De wortels houden de grond samen. En het gras voorkomt dat de zon de klei uitdroogt. Door in juni het gras te maaien, blijft het in goede conditie. Eerst voeren wij een nestcontrole uit. In september maaien we het gras nog een keer." Lees meer.

Biodiversiteit

Dijken zijn belangrijk voor onze veiligheid en belangrijk voor de natuur. Omdat het vocht in de grond van een dijk varieert, kunnen er verschillende soorten planten groeien: biodiversiteit. Door een microklimaat op zonnezijde van de helling groeien daar weer andere plantensoorten. Deze diversiteit zorgt voor een grotere leefomgeving of habitat voor insecten.

Test

Het waterschap gaat een test uitvoeren. We laten stukken gras staan voor het natuurbelang. Insecten krijgen daardoor meer kans. De test wordt goed in de gaten gehouden, voor de natuur én voor de veiligheid van onze dijken.