Middelharnis - Op dinsdag 18 mei aanstaande om 19.30 uur is de volgende digitale vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein. "Wij nodigen u van harte uit om digitaal aan te sluiten, mee te denken en inbreng te hebben. Zorgondernemer dhr. Pronk is uitgenodigd." De adviesraad ontvangt regelmatig signalen van zowel zorgaanbieders als cliënten over het aanbod, de administratie en de toegang tot zorg. "Dit was voor ons reden om een steekproef onder een tiental zorgaanbieders uit te voeren." Lees hieronder verder en "vergeet niet aan te melden voor de online vergadering, als u interesse heeft".

Aanmelden vergadering

U kunt u aanmelden voor de vergadering door een mail te sturen naar info@asdgo.nl met uw naam en e-mailadres.

Onder meer de volgende onderwerpen staan deze avond op de agenda:

  • Gastspreker dhr. Pronk
  • Gevraagd advies beleidsregel zelfstandige activiteiten op bescheiden schaal
  • Terugkoppeling vanuit de werkgroepen

De volledige agenda van deze avond kunt u hier lezen.

Gastspreker

Als gastspreker hebben we zorgondernemer dhr. Pronk uitgenodigd. Het hart van de zorgondernemers Leo en Anne Pronk ligt in het organiseren en bieden van kleinschalige zorg. Vanuit deze droom zijn zij gestart met De Huiskaemer. De Huiskaemer in Melissant biedt op een kleinschalige manier wonen, logeren en dagbesteding aan voor mensen met een verstandelijke beperking. De Huiskaemer staat naast warmte en gezelligheid voor geborgenheid. Er wordt gewoond en geleefd met elkaar, net als thuis. We ondernemen dingen en vieren vooral het leven. Leo en Anne weten met hun jarenlange ervaring in de zorg waar zij het over hebben en wat er komt kijken bij het bieden van goede zorg. De Huiskaemer biedt alle faciliteiten om 24-uurs zorg en begeleiding te bieden aan de bewoners die ondersteund worden door een zorgvuldig samengesteld team van medewerkers.

Kijk voor meer informatie op dehuiskaemer.nl

Ook zal dhr. Pronk ingaan op de plannen voor het realiseren van wonen en zorg voor mensen met dementie, kort iets vertellen over het Polderhuus en hoe zijn zorginitiatieven zijn georganiseerd.

Ongevraagd advies

Als adviesraad ontvangen we regelmatig signalen van zowel zorgaanbieders als cliënten over het aanbod, de administratie en de toegang tot zorg. Dit was voor ons reden om een steekproef onder een tiental zorgaanbieders uit te voeren om te kijken of deze signalen breder leven. We hebben daartoe zowel grote als kleine zorgaanbieders, zowel voor Jeugd als WMO benaderd. Dit heeft geleid tot een ongevraagd advies met een aantal concrete aanbevelingen. Het ongevraagd advies met daarbij als bijlage het onderzoeksverslag leest u hier.

Paulina.nu

Door Paulina.nu worden we op de hoogte gehouden van ontwikkeling van één uitvoeringsagenda voor een toekomstbestendig leven voor ouderen op Goeree-Overflakkee. Uit hun nieuwsbrief geven we het volgende door:

‘We beseffen ons dat bijna iedereen in de regio een belang heeft bij dit onderwerp. Een breed draagvlak is belangrijk om goede stappen te kunnen maken. Daarom zullen wij periodiek iedereen die tot nu toe betrokken is geweest bij het onderzoek, webinar of zich als geïnteresseerde heeft aangemeld, op de hoogte houden van de voortgang. We verwachten dat er op een later moment, naast het kernteam, projectgroepen aan de slag zullen gaan met een specifiek onderwerp.

De uitvoeringsagenda moet de behoeften van (oudere) inwoners op Goeree-Overflakkee omvatten. Onze inwoners moeten daarom direct betrokken worden bij het opstellen en toetsen van de ideeën. Wij zullen groepen inwoners samenbrengen. Via een dialoog worden er (innovatieve) woon-, zorg- en welzijnsconcepten getoetst. Daarnaast worden de eerste uitgangspunten van de uitvoeringsagenda gevalideerd.

Regionale adviesraad

De nieuwe regeling voor de regionale adviesraad is unaniem geaccepteerd. Nu kan dus worden overgegaan tot het benoemen van een voorzitter, secretaris en andere bestuursleden Dit proces is inmiddels in gang gezet.

Tekst Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee