Middelharnis - Er hangen vier spandoeken langs de weg en er is inmiddels een petitie gestart (en al ruim 800 keer getekend) tegen de aanleg van een Oostelijke Randweg in Middelharnis. De initiatiefnemers zijn verbolgen over de nieuwe plannen voor een 'Oostelijke Randweg in Menheerse'. Het onderwerp is bekend en besproken tijdens een raadsvergadering van gemeente Goeree-Overflakkee, maar men kwam nog niet tot een directe besluitvorming. Initiatiefnemers petitie: "Wij zeggen nee tegen de Oostelijke randweg met kanaalkruising in Middelharnis. Er moet dan ontzettend veel groen verdwijnen, het doorkruist het leefgebied van uilen en vleermuizen. Recreatie in de vorm van het mountainbikepad verdwijnt, daarnaast zijn wij bang voor overlast en verkeersdrukte. Er zijn ook andere mogelijkheden voor een doorsteek, zoals bijvoorbeeld het al aanwezige pad achter Hernesseroord, aan de Heuvelweg." Lees hieronder meer.

Beluister HIER de raadsvergadering van 8 april j.l. door gemeente Goeree-Overflakkee - Agendapunt 8 'Verkeerscirculatieplan Middelharnis'.

Onder de petitie zijn reacties geplaatst. Omwonenden denken mee met de plannen van gemeente. Reactie:

"De voorgestelde Oostelijke Randweg komt te dicht tegen de woonbebouwing aan te liggen, met name de Havenkade. Ook zal die randweg in een fuik eindigen in of nabij het centrum (via de Westhavendijk). Te volgen ontsnappingsroute zal via de Joost van den Vondellaan zijn waardoor daar het verkeer zal toenemen temeer daar dan de omgeving Hernesseroord/Havenkade via die route kan rijden. Zeker als daar meer dan 300 woningen zullen worden gerealiseerd en ook de Westplaat nog wordt uitgebreid met nog eens ca. 500 woningen. Gevolgen voor de Joost van den Vondellaan zijn toename onveiligheid (m.n. voor jonge kinderen), geluid- en trillinghinder zal gaan toenemen. Ook zal de luchtkwaliteit (fijn stof e.d.) slechter worden. Kortom de voorgestelde oplossing leidt elders tot problemen en zo is het dikwijls met het oplossen van verkeersproblemen. Los probleem A op een je krijgt daar probleem B voor terug. Aanleggen van meer asfalt leidt tot meer verkeer, dat is een wetmatigheid. Denk maar aan de constante van Marchetti en het BREVER-principe. De vraag is dan ook of er wel een Oostelijke Randweg zou moeten komen, zal het ook leiden tot minder verkeersdruk in het centrum en op o.a. de Langeweg? Ik zie een paar opties namelijk:
a. Een oostelijke randweg met het traject Zuidelijke Randweg > Oostplaatseweg > rug over de haven > Bekadeweg > Boerenweg > oversteek naar kruising Blindeweg/Nieuwlandsedijk > Oudelandsedijk. Dan krijg je een rondweg i.p.v. een randweg. Dit houdt verbredingen en aanleg nieuwe stukken weg en onteigening in met als gevolg enorme kosten.
b. Idem maar dan aansluiting vanaf Zuidelijke Randweg via de Heuvelweg > Heerenweg > oversteek oude haven naar Blindeweg > verder zie a. Deze optie brengt ook enorme kosten met zich mee.
c. De situatie laten zoals die nu is waarbij de wal het schip keert. Doorstroming van verkeer als leidend principe is een aanmoedigend fenomeen waardoor er alleen maar meer verkeer komst.
d. Situatie c maar dan met meer “autowerende” maatregelen zoals 30 km/hr in een deel van de kernen Middelharnis en Sommelsdijk, vernauwing van de Langeweg en andere toegangswegen naar het centrum van beide kernen.
e. Als situatie c met venstertijden waarop alleen (zwaar) verkeer de kernen in mag of er eenrichtingsverkeer (gemotoriseerd) mogelijk is. Bijvoorbeeld op de Langeweg op schooltijden richting schoolgebied en bij uitgaan in de omgekeerde richting.
Kortom een eiland dat zich als duurzaam eiland ziet zou geen initiatieven moeten nemen om het verkeer ruim baan te bieden. Integendeel, het zou de wegen (deels) binnen de bebouwde kom autoluw of op zijn minst 30 km wegen moeten maken (is al op vele plaatsen in Nederland gebeurd) en daarmee de straat weer teruggeven aan de bewoners en haar kinderen in plaats van aan al dat voorbij zoevende en geparkeerde blik (ref. Making Cities for People, Jan Gehl).
Wat betreft het bouwen in de Westplaat en Hernesseroord zou ik op willen merken dat er ook andere kernen op Goeree-Overflakkee zijn waar woningbouw zou kunnen plaatsvinden. Waarschijnlijk ook voor lagere prijzen zodat starters meer kans hebben om een huis te bemachtigen. Dat impliceert wel dat behoud en komst van voorzieningen gefaciliteerd zouden moeten worden en zo de leefbaarheid van die kernen op peil te brengen."

Bekijk en teken de petitie:

https://www.petitie24.nl/petitie/3692/nee-tegen-oostelijke-randweg-middelharnis-