Goeree-Overflakkee - Er zijn wijzigingen in de openingstijden, werkwijze en de locatie van de bloedafnamepunten van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis op de Kop van Goeree. Lees hieronder de veranderingen die gelden voor de Prikpunten van Stellendam, Ouddorp en Goedereede. Lees meer.

Prikpunt in Stellendam
Per ingang van 8 maart aanstaande kunnen patiënten die staan ingeschreven bij Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Stellendam van huisarts Kassar een afspraak maken voor bloedafname via de praktijk van dokter Kassar. De bloedafname zal voor hen vanaf dat moment ook plaatsvinden in deze praktijk aan de Langeweg. Dit geldt zowel voor aanvragen voor bloedafname van dokter Kassar zelf als voor de aanvragen van één van de specialisten van het ziekenhuis (mits de patiënt staat ingeschreven bij de huisartsenpraktijk van dokter Kassar).
De overige patiënten (trombosedienst, patiënten van overige huisartsen, etc.) kunnen tot 1 april aanstaande nog steeds op maandag- en woensdagochtend terecht op het prikpunt van het ziekenhuis in ‘t Haegse Huus aan de Haagsestraat in Stellendam. Per 1 april verhuist dit prikpunt naar de huisartsenpraktijk van dokter Kassar. Daar kunt u dan ook terecht zonder afspraak. Het prikpunt in ’t Haegse Huus komt daarmee volledig te vervallen per 1 april 2021.
Zowel Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Stellendam als het Laboratorium van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is ervan overtuigd dat er met deze samenwerking een goede service aan de patiënten in Stellendam en omgeving wordt geboden.

Prikpunt in Ouddorp, De Vliedberg

Met ingang van dinsdag 16 maart 2021 zijn de openingstijden van het prikpunt in Ouddorp in De Vliedberg gewijzigd. U kunt hier terecht op dinsdag en donderdag van 7.45 tot 9.00 uur. (was 8.30 - 9.45 uur).

Prikpunt in Goedereede, Verenigingsgebouw Oostdam
Met ingang van dinsdag 16 maart 2021 zijn ook de openingstijden van het prikpunt in Goedereede in Verenigingsgebouw Oostdam gewijzigd. U kunt hier terecht op dinsdag van 7.15 tot 7.45 uur. (was 7.45 - 8.15 uur).