Sommelsdijk - 27 februari 2021 - Afgelopen dinsdag was het zover. "Om 10:00 uur was de start, van de online VakantieBijbelDag! Het thema dit jaar was: ‘God hoort!’ De kinderen hebben thuis via YouTube (VBD Middelharnis-Sommelsdijk) naar de uitzending gekeken. Wat was het anders, niet met zo’n 200 kinderen in de Rehobôthkerk bij elkaar! Maar ze hebben genoten, te horen aan de reacties en de leuke foto’s die we als werkgroep toegestuurd kregen!" Lees hieornder een versalg en bekijk de foto's.

Vervolg

De kinderen hebben een uur lang geconcentreerd geluisterd en meegedaan! Want het startte met voetballende Tim, die uiteindelijk óók kon luísteren naar de mop van Carlijn, we zongen mooie liederen over het thema, we luisterden naar het Bijbelverhaal over Hagar en Ismaël in de woestijn en leerden de tekst God hoort jou altijd als je tot Hem bidt! Toen was het tijd om op te staan van bank of stoel en om te bewegen op ‘a ram sam sam. (Dat hebben veel kinderen een aantal keren gedaan) Daarna werd uitgelegd wat er geknutseld kon worden en wat de bedoeling was met de prijspuzzel en de gebedshand. We sloten af met het zingen van een zegenlied en gebed. Daarna gingen de kinderen thuis aan de slag!

Op woensdag 24 februari tussen 10.00 uur en 12.00 uur konden de kinderen hun gemaakte knutsel, de prijspuzzel en de gebedshand komen inleveren op het kerkplein van de Rehobôthkerk. Wat kwamen er veel kinderen en wat was het leuk om alle geknutselde cactussen en bloempotjes te zien! Er werden 3 winnaars gekozen van de prijspuzzels. Veel gebedshanden werden ingeleverd. De kinderen trokken hun hand over op papier en schreven een dankpunt en een gebedspunt op. Wat is er veel om God voor te danken en om te bidden. En we leerden het: God hoort! De kinderen gingen huiswaarts met een mooi notitieboekje en iets lekkers.

We kijken terug op een mooie uitzending en een fijn inlevermoment!