18 januari 2021, Regio - "Op social media is deze week enige onrust onder garnalenvissers ontstaan naar aanleiding van een bericht over plannen om alle in Duitse wateren beschermde gebieden definitief te sluiten voor visserij." De Nederlandse Vissersbond heeft direct daarna om opheldering gevraagd bij de Duitse visserijorganisatie. "Volgens hen is de onrust vooralsnog onnodig. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit losstaat van de Natura2000-plannen in de Sylter Outer Reef. Daar blijft de situatie zorgwekkend voor met name de garnalenvissers en verwachten we binnenkort een update te kunnen geven." Lees hieronder verder.

Commotie

De commotie is naar verwachting ontstaan nadat verschillende media meldden dat Duitsland heeft toegezegd 30% van de natuurgebieden op land en op zee beschermd te hebben in 2030. Dit maakte bondskanselier Merkel (Duitsland) bekend tijdens de One Planet Summit. De Duitse visserijorganisatie informeerde ons dat Duitsland deze 30% op papier al heeft bereikt en dat er nog geen concrete plannen zijn om veranderingen aan te brengen in het beheer van beschermde gebieden in Duitsland. In Nederland hebben we feitelijk ook grote Natura 2000-gebieden in de kustzone waar we als visserij nog wel actief mogen zijn. Veelal is daar een Wnb-vergunning voor nodig.

Tevens lijkt het dat er sprake is van het delen van een oude kaart uit 2016, waardoor de commotie in ieder geval op basis van een foutieve kaartweergave is ontstaan. In de betreffende kaart zijn oude voorstellen voor het Sylt Outer Reef opgenomen. Inmiddels zijn deze voorstellen alweer (flink) aangepast.

Gesprek aanstaande Duitse Natura2000-plannen (Sylter Outer Reef)

Begin september heeft de Nederlandse Vissersbond de leden garnalenvissers geïnformeerd over de kopzorgen die zijn ontstaan door gewijzigde Natura2000-plannen. Deze plannen zouden enorme gevolgen hebben voor de Nederlandse garnalenvissers die met name het winterhalfjaar actief zijn in deze Duitse wateren.

In het najaar van 2020 hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de Nederlandse visserijorganisaties en het Nederlandse ministerie van LNV. Binnen de zogenaamde Scheveningen groep heeft de Nederlandse lidstaat op aangeven van onder andere de Nederlandse Vissersbond kenbaar gemaakt niet akkoord te kunnen gaan met het Duitse voorstel. Er is nog geen nieuw voorstel ontvangen van Duitse zijde, maar er is wel aanleiding om binnenkort bij te praten met het Nederlandse ministerie van LNV. LNV heeft ons voor een gesprek aan het einde van deze maand uitgenodigd.

Uiteraard blijven wij op het standpunt dat de voorstellen van Duitsland discriminerend uitwerken voor onze garnalenvloot en daarmee onacceptabel zijn. Verder moet opgemerkt worden dat ook de Duitse vissers fel tegen de plannen zijn, maar dat de Duitse overheid weinig met deze signalen heeft gedaan. Na het gesprek met het ministerie van LNV worden de leden uiteraard weer geïnformeerd.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Durk van Tuinen of Amerik Schuitemaker via 0527-698151 of via de mail secretariaat@vissersbond.nl.