1 november 2020, Ooltgensplaat - Wanneer directeur Karel Knoester van CBS ‘De Hoeksteen’ met pensioen gaat, na zoveel voor de school betekend te hebben, gebeurt dit natuurlijk niet in stilte, maar gebeurt dit met een feestelijke dag op CBS ‘De Hoeksteen’ in Ooltgensplaat. "Het is donderdag 29 oktober 2020. Door de straten van Ooltgensplaat lopen kinderen en leerkrachten naar CBS ‘De Hoeksteen’ in kleding waar de geschiedenis vanaf straalt." Lees hieronder meer.

Vervolg
"Door de straten van Ooltgensplaat lopen kinderen en leerkrachten naar CBS ‘De Hoeksteen’ in kleding waar de geschiedenis vanaf straalt. Maar waarom lopen de leerlingen en leerkrachten in deze kleding naar school? Dit heeft alles te maken met het afscheid van hun geliefde en gewaardeerde directeur Karel Knoester. Vandaag is het de officiële afscheidsdag van meester Knoester van CBS ‘De Hoeksteen’ waar hij al 25 jaar werkt. Maar ook komt op deze dag een einde aan de 43 jarige onderwijs loopbaan van onze directeur, die via Ouddorp en Kinderdijk naar Ooltgensplaat gegaan is.
Een spannende dag, want een feestdag in de Coronaperiode verloopt anders dan vooraf gepland. Verschillende keren is het geplande programma veranderd. Een grote officiële afscheidsbijeenkomst en receptie met vrienden, kennissen, genodigden, collega’s en andere belangstellenden gaat helaas niet lukken.


Maar gelukkig kan een feestdag mét de kinderen wel doorgaan. Omdat de meester ontzettend veel van de vaderlandse geschiedenis weet en er zeer boeiend over kan vertellen, is het thema van de afscheidsdag snel gevonden. Wanneer de kinderen om half 9 op school komen, worden de kinderen bijgepraat over het programma van deze feestdag. Per groep lopen de kinderen naar centrale punten in het dorp, waar ze de meester en zijn vrouw Jannie opwachten.

Meester Knoester en zijn vrouw zijn namelijk deze morgen al vroeg verrast met een ontbijt op bed. Daarna heeft een paard en wagen hen thuis opgehaald voor een tocht door het dorp. Hoewel de route niet bekend is bij de mensen in het dorp, gaat het nieuws van de rijtoer snel door het dorp dat meester Knoester een rondrit maakt. Overal langs de weg staan mensen. Ze zwaaien naar hen groeten de meester als hij langs komt. Bij de centrale punten sluiten de kinderen van de verschillende groepen achter het rijtuig aan op weg naar school.
De school is door de oudercommissie feestelijk versierd met vlaggetjes en ballonnen en aan de mast hangt een speciaal gemaakte vlag met daarop de boodschap: ‘Meester Knoester: bedankt voor alles!’
Op school aangekomen worden de meester en zijn vrouw verwelkomd door Pau Heerschap, die in het geweldige Flakkees een mooie toespraak heeft voor de meester en zijn vrouw. Na de toespraak op het schoolplein zingen alle kinderen van de school een zelfgeschreven lied over de naderende pensionering van de meester. Hierna gaat het feest verder in de groepen en op het schoolplein. In elke groep ontvangt de meester een cadeau en deelt hij ook aan de kinderen cadeautjes uit.
Op het schoolplein liggen spelletjes van vroeger klaar, waarvan de kinderen gretig gebruik maken.
Muzikaal is meester Knoester ook. Als de meester les geeft in een groep, gaat altijd de gitaar mee het lokaal in. Vanwege die muzikaliteit is de Klankenkaravaan uitgenodigd op CBS ‘De Hoeksteen’, voor een workshop met Boomwhackers en een afsluitende voorstelling voor de meester. De meester en zijn vrouw genieten van deze voorstelling.

Tussendoor bakt onze oud-leerling Hugo samen met compagnon Jonathan van Frietstyle voor de hele school patat in de patatkraam die op het schoolplein staat. De patatkraam krijgt zijn stroom door een aggregaat dat gesponsord is door Abird uit Oude-Tonge.
Na afloop van deze feestelijke dag lopen alle kinderen langs de meester en zijn vrouw in een afscheidsdefilé. Zo kunnen de leerlingen afscheid nemen van hun enorm gewaardeerde meester. Ook de ouders krijgen gelegenheid om op deze manier op gepaste afstand, een afscheidswoord te wisselen met de meester en zijn vrouw. De meester neemt afscheid van zijn kinderen op het schoolplein dat vanaf nu het ‘Meester Knoesterplein’ heet.

Na afloop van deze geweldige dag nemen de meester en zijn vrouw afscheid van ‘zijn Hoeksteenteam’, de oudercommissie, de MR en het bestuur. Al met al kijken wij terug op een mooie afscheidsdag voor meester Knoester. Het zal wennen zijn voor de leerkrachten, de kinderen en het dorp om na 25 jaar verder te gaan als CBS ‘De Hoeksteen’ zonder meester Knoester. We wensen meester Knoester en zijn vrouw Jannie alle goeds voor de komende periode toe onder de zegenende handen van onze Hemelse Vader."