28 september 2020, Nieuwe-Tonge - Afgelopen 19 september is de ‘CDA Goeree-Overflakkee dorpentour’ gestart met een bezoek aan de dorpen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. De komende periode worden ook alle andere dorpskernen op Goeree-Overflakkee bezocht. "Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief." Lees hieronder verder.

Vervolg

Families, verenigingen, sportclubs, maatschappelijke organisaties, dorpsraden, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een belangrijke bijdrage aan onze samenleving. Een sterke samenleving kan volgens de christendemocratische visie niet zonder een maatschappelijk middenveld dat zorgt voor onderlinge verbinding en mensen die betrokken zijn bij hun omgeving.

Het CDA Goeree-Overflakkee vindt het dan ook belangrijk om midden tussen de mensen op Goeree-Overflakkee te staan en daadwerkelijk verbonden te zijn met de lokale samenleving. Met een dorpentour over het hele eiland zet het CDA hier nadrukkelijk op in. Om te horen wat mensen belangrijk vinden voor hun dorp, om op bezoek te gaan bij verenigingen, organisaties en inwoners die actief zijn voor hun dorp en om de allermooiste plekjes in het dorp te zien of juist locaties die aandacht nodig hebben.

Dorpsbezoek aan Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge
De lokale CDA’ers werden gastvrij ontvangen in het dorpshuis van Nieuwe-Tonge voor koffie en een gesprek met de dorpsraad en de beheerder van Ons Dorpshuis. Vervolgens gingen zij met de inwoners in gesprek bij Spar Klapmuts in Nieuwe-Tonge, waarbij men op een opblaasbare Tweede Kamerzetel het letterlijk en figuurlijk voor het zeggen had.
In Oude-Tonge kreeg het CDA een rondleiding door de Rooms-Katholieke Kerk en bekeken zij met beheerder Toon Pollemans de prachtige vogels in de dorpsvolière. Bij de pittoreske haven en op de Kaai sprak het CDA verschillende Oude-Tongenaren. Daarna werd er afgesloten met een lunch bij Hotel-Restaurant Lely.

Wat verder ter sprake kwam
Diverse onderwerpen kwamen ter sprake tijdens de vele gesprekken. Het belang van gemeenschappelijke activiteiten en voldoende ruimte voor jong en oud om te spelen en bewegen. Men is trots op het dorp en woont er met veel plezier, maar er zijn ook zorgen over het gebrek aan voldoende woningen voor jonge gezinnen en ouderen in het eigen dorp, het langdurig wachten op een veilige verkeersoversteek bij N215 Nieuwe-Tonge, achterstallig onderhoud van bepaalde panden en de huisvesting van een te groot aantal arbeidsmigranten in het mooie dorpshart.

Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in dorpskern niet toestaan
In de raadsvergadering van donderdag 24 september kon CDA-fractievoorzitter Daniël Huising deze zorgen over de huisvesting van arbeidsmigranten direct inbrengen. Daniël riep het gemeentebestuur op het probleem van overbehuizing nadrukkelijk mee te nemen in toekomstig beleid en tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in de dorpskern niet toe te staan. Een duidelijk standpunt zowel vanuit het perspectief van menswaardige huisvesting als het belang van leefbare dorpskernen.

Oproep om door te geven waar langs te gaan in uw dorp
Het CDA zal de komende tijd de andere dorpskernen op het eiland bezoeken. Het CDA komt graag langs bij (sport)verenigingen en organisaties of bij inwoners die actief zijn voor het dorp. Uiteraard met inachtneming van de maatregelen om het coronavirus onder controle te houden. Laat het CDA weten waar zij zeker even langs moeten gaan in uw dorp of wat u belangrijk vindt voor uw dorp door een mail te sturen naar cdagoereeoverflakkee@gmail.com of een bericht via social media.