Goeree-Overflakkee - "Veel ouders hebben dagelijks te maken met ernstig probleemgedrag van hun kinderen en jongeren. Denk daarbij aan bijvoorbeeld schoolverzuim, ‘foute’ vrienden, agressie. Er zijn ouders die pleiten voor een zogenaamde harde aanpak bij dit gedrag: straffen, dreigen en soms slaan. Het risico dat het uit de hand loopt is groot. Andere ouders geven toe in de hoop dat het de vrede zal herstellen. Tevergeefs, het kind zal het beleven als beloning voor het gedrag. Je kunt je als opvoeders in dergelijke situaties onmachtig voelen, zeker als je niet op één lijn zit. De methode Geweldloos Verzet geeft concrete instructies hoe je als opvoeder kunt reageren op het ongewenste gedrag van het kind."Agathos Intensief Ambulante Hulpverlening biedt hulp aan ouders op Goeree-Overflakkee, bij de opvoeding. Lees hieronder meer.

Praktische aanpak

Het verschil met andere methodieken is dat de methode Geweldloos Verzet sterk gericht is op het doen. De methode reikt ouders praktische handvatten aan: Wat kan je als ouder doen, zodat dat je niet altijd toegeeft of in conflictsituaties belandt? De methode is breed toepasbaar, ook als er in het gezin sprake is van iemand met autisme, ADHD enz. Met name bij jongeren die moeite hebben met grenzen is Geweldloos Verzet zeer bruikbaar.

Grootste zorgen eerst

Bij Geweldloos Verzet worden eerst de twee meest zorgelijke gedragingen aangepakt. De hulpverlener heeft daarbij vooral een coachende rol richting de opvoeders. Stapsgewijs leren opvoeders nieuwe vaardigheden. Zo groeien ze in hun opvoedersrol en ervaren ze weer regie. Dit verandert hun houding naar hun kinderen waardoor gedrag dat als zorgelijk benoemd werd, vaak ‘vanzelf’ verdwijnt. Sterk aan deze methode is dat ouders veranderen en regie nemen. Hierdoor kunnen ze nieuwe uitdagingen aangaan, ook als de hulpverlening gestopt is.

Sociaal meldpunt gemeente

Via het sociaal meldpunt van de gemeente Goeree-Overflakkee kunt u vragen naar de inzet van hulp door Agathos. "Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen."

O ok kunt u zich aanmelden of uw vraag stellen via het centrale telefoonnummer van Agathos: 010-2640777, zie www.Agathos-hulpverlening.nl