Landelijk - De afgelopen weken vond de 25e editie van het Nationaal Jeugddebat plaats. Niet in de Tweede Kamer in Den Haag, maar via een livestream die jongeren, en ministers en staatssecretarissen in het hele land met elkaar verbond. Tijdens deze jubileumeditie voelden 130 jongeren minister Slob, staatssecretaris van Veldhoven, minister de Jonge en minister Koolmees aan de tand. De jongeren droegen hun ideeën en oplossingen aan, en kregen zelfs handreikingen om mee te helpen bij de ontwikkeling ervan. "Minister de Jonge beloofde anti-eenzaamheidsapp voor jongeren en politici deden toezeggingen..." Lees hieronder meer.

De 25-editie: een online jubileum
Traditiegetrouw werd de afgelopen 24 jaar de Tweede Kamer in april gevuld met jongeren. Door de coronamaatregelen schoven 130 jongeren tussen de 12 en 20 jaar achter hun laptop of computer voor de 25e editie van het Nationaal Jeugddebat. Online, maar niet minder spannend: via een livestream legden de jongeren de bewindsleden het vuur aan de schenen.

Fracties
De deelnemende jongeren werden opgedeeld in vier fracties: fractie Blauw, Rood, Groen en Geel. Fractie Blauw beet het spits af en ging met minister Slob (OCW) in gesprek over het aangeven van je grenzen. Fractie Rood sprak staatssecretaris van Veldhoven (IenW) over duurzaam vervoer. Minister de Jonge schoof digitaal aan bij fractie Groen om te praten over eenzaamheid onder jongeren. Fractie Geel sloot de Jeugddebatreeks af met een gesprek met minister Koolmees over onrechtvaardige behandelingen.

Anti-eenzaamheidsapp
In de indrukwekkende debatten gaven de jonge deelnemers hun ideeën over het toegewezen onderwerp. Ze peuterden zelfs enkele toezeggingen los bij de bewindsleden. Zo stelde fractie Groen, in debat over eenzaamheid onder jongeren (nu relevanter dan ooit), een anti-eenzaamheidsapp voor waar de jeugd verhalen kan delen en professionele hulp kan ontvangen. De app is niet alleen voor jongeren, maar zal ook dóór jongeren ontwikkeld worden.

“De app moet het middelpunt worden van allerlei zorginstellingen. Verschillende visies van verschillende partijen kunnen allemaal bijdragen aan een succes,” lichtte een deelnemer toe. Volgens fractie Groen bestaat zo’n app nog niet. De kritische vragen over het doel en de vraag naar zo’n app wisten de jongeren te weerleggen met ijzersterke argumenten. De Jonge is enthousiast en beloofde daad bij het woord te voegen, in samenwerking met de projecten Één tegen Eenzaamheid en Maatschappelijke Diensttijd. Die app gaat er komen.

Conclusies van Slob, van Veldhoven en Koolmees
Ook fractie Rood adviseert een app, waarmee jongeren inzicht krijgen in duurzame keuzes. Staatssecretaris van Veldhoven zegt te gaan kijken naar de mogelijkheden. Minister Slob nodigde fractie Blauw uit tot een vervolggesprek over concrete oplossingen om jongeren weerbaarder te maken, vanuit bijvoorbeeld trainingen op school. Minister Koolmees beaamt dat een koepelorganisaties de al bestaande organisaties die staan voor gelijke behandeling, kan versterken. Hij gaat met collega’s om te tafel om de mogelijkheden te bespreken.

Jongerenparticipatie staat hoog op de agenda
Sinds Rutte’s persconferentie op 19 mei heeft jongerenparticipatie een impuls gekregen. Rutte moedigde de jeugd in Nederland aan om van zich te laten horen en mee te denken over de inrichting van de maatschappij tijdens en na de coronamaatregelen. Het Nationaal Jeugddebat, een project van jongerennetwerk NJR, zorgt er al 25 jaar voor dat jongeren hun input kunnen geven over actuele onderwerpen en is blij met deze extra aandacht voor de stem van jongeren. Met het Nationaal Jeugddebat wil NJR niet alleen jongeren bij de politiek betrekken, maar ook de politiek verrijken met de inbreng van jongeren.

De deelnemende jongeren van het Nationaal Jeugddebat kwamen uit alle provincies en hadden verschillende leeftijden, achtergronden én sterke punten. Hierdoor vormden zij een representatieve afspiegeling van Nederlandse jongeren.

NJR
NJR is hét jongerennetwerk van Nederland. Het is de missie van NJR om jongeren te verbinden: met hun eigen sterke punten, met elkaar en met de organisaties en bedrijven die vormgeven aan onze wereld.