16 mei 2020, Regio - Aansluitend op de noodverordening COVID-19 11 mei zijn afgelopen donderdag een nieuw aanwijzingsbesluit en een vrijstellingsbesluit vastgesteld door de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In het aanwijzingsbesluit zijn specifieke gebieden en locaties aangewezen die onder de noodverordening vallen. Op 14 mei is een nieuw aanwijzingsbesluit door de voorzitter vastgesteld. Verschillende locaties zijn weer geopend ten opzichte van het vorige besluit. Lees hieronder verder.

Vervolg

Op 14 mei is eveneens een vrijstellingsbesluit vastgesteld waarmee invulling wordt gegeven aan de eerder aangekondigde versoepeling met betrekking tot verhuur van recreatief verblijf.

Het aanwijzingsbesluit en het vrijstellingsbesluit zijn terug te vinden onder deze link.