Augustus 2020, Goeree-Overflakkee - Het is al langere tijd droog in de natuur. "Er is op sommige plaatsen water uit de lucht komen vallen, maar als je een spade in de grond steekt kom je meest droge, keiharde grond tegen. De kans is dan ook aanwezig dat er natuurbranden kunnen ontstaan. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om (de gevolgen van) een natuurbrand te voorkomen of te beperken." Lees hieronder verder.

Hoe beperkt ik de kans op een natuurbrand?

Vuur maken en barbecueën mag alleen op speciale picknick- en vuurplaatsen. Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang, emmer water of brandblusser bij de hand voor een beginnende brand.

Gooi afval NOOIT uit het raam van de auto, maar in de daarvoor bestemde bakken. Smeulend zwerfafval en glas is regelmatig een oorzaak van natuurbrand.

Vermoed je brandstichting?

Maak foto's of een filmpje van de situatie. Onthoud de locatie en eventueel persoonskenmerken of kenteken zodat je dit door kunt geven aan 112-meldkamer en hulpdiensten.

Hoe bepaal ik mijn locatie?

De 112-meldkamer maakt gebruik van sms-verificatie. Houd je mobiele telefoon dus bij de hand. Oriënteer je in andere gevallen met behulp van de aanwezige aanduidingen van fietsrouteknooppunten of ANWB-paddenstoelen.

Geef hulpdiensten de ruimte

Parkeer nooit op bospaden en zorg voor een vrije doorgang.

Wat moet ik doen bij een natuurbrand?

Blijf kalm, bel 112 en geef de locatie van de natuurbrand door. Probeer een grote brand niet zelf te blussen. Verlaat de plek in de richting van de openbare weg of de bebouwde kom. Loop niet voor de brand uit, blijf uit de rook en loop altijd haaks op de rookwolk.

BEPERK DE KANS OP EEN NATUURBRAND!

Folder