Goeree-Overflakkee - Veilig Verkeer Nederland speelt pro-actief in op de crisis door verkeerseducatie online aan te bieden. "Vanaf 18 maart al presenteren wij verkeerslessen voor groep 4 t/m 8 online op verkeersles-thuis." Nadat de overheid haar maatregelen heeft gecommuniceerd zal Veilig Verkeer Nederland in de week van 20 april met name richting basisscholen en organisatoren nadere informatie geven ten aanzien van de voortgang van verkeerseducatie, ouderparticipatie en de voorbereidingen rondom het VVN-Verkeersexamen. Lees hieronder meer.

VVN

"Wij zetten momenteel alles op alles om de verkeerswerkboeken versneld om te zetten naar digitaal om dit vervolgens te kunnen aanbieden aan de basisscholen die in het bezit van een licentie voor de VVN Verkeersmethode en die behoefte hebben aan digitale materialen. Wij hechten er waarde aan dat verkeerseducatie zoveel als mogelijk is kan worden gecontinueerd."

Veilig Verkeer Nederland is dé verkeersveiligheidsorganisatie van Nederland. Maatschappelijk betrokken en weet wat er leeft op straat. Onze missie: iedereen veilig over straat. Veilig Verkeer Nederland activeert en faciliteert zoveel mogelijk mensen en organisaties om daar een bijdrage aan te leveren. Meedoen is makkelijk!