Ooltgensplaat - In de Stille Week (6-11 april 2020) wordt er vanuit de Gereformeerde Kerk (PKN) in Ooltgensplaat, iedere avond een korte samenkomst uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl. Alle vieringen staan in het teken van het overkoepelend thema: ‘de lijdensweg van de goede Herder’. Iedere samenkomst duurt ongeveer 30 minuten en begint om 19:00 uur. De vieringen zijn rechtstreeks te volgen, maar terugkijken op een later tijdstip is natuurlijk ook mogelijk. Lees hieronder meer.

Vervolg Stille Week Ooltgensplaat
In Johannes 10 lezen we dat Jezus van Nazareth Zich ook de goede Herder noemt. Hij is Gods Zoon die naar deze wereld is gezonden om de verloren schapen van het volk van Israël weer bij Gods kudde terug te brengen. In de Stille Week willen we Jezus volgen op zijn zoektocht naar de schapen van het volk van Israël. We zullen zien hoe hij opgejaagd en geslagen wordt en uiteindelijk zijn leven geeft voor zijn schapen. We volgen, aan de hand van enkele Bijbelteksten de lijdensweg van de goede Herder.

De voorbereidingscommissie nodigt u van harte uit om die zoektocht van Jezus mee te lopen. De route legt stap voor stap uit waarom Jezus zich niet heeft verzet, maar is gekruisigd. Misschien dat de tocht je op een bestemming brengt, waar je kunt worden overweldigd en waar je verrast wordt door de grootheid van God.

De vieringen hebben een eenvoudige opzet; zingen, bidden, luisteren naar de Bijbel, er is een korte meditatie en een muzikaal moment. Iedere samenkomst duurt ongeveer 30 minuten en begint om 19:00 uur. De vieringen zijn rechtstreeks te volgen, maar terugkijken op een later tijdstip is natuurlijk ook mogelijk.