Goeree-Overflakkee - Veel Christenen op ons eiland Goeree-Overflakkee roepen elkaar en anderen op om mee te doen met de Dag van Nationaal Gebed op woensdag 18 maart 2020. "Christenen hoeven niet in paniek te raken. We leven immers voor Christus, die ons in staat stelt om nuchter te blijven en met aandacht het goede te zoeken voor anderen." Lees hieronder verder.

Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het Coronavirus. De situatie wordt met de dag ernstiger en de maatregelen treffen steeds meer mensen direct. Als Christenen zijn we niet immuun voor het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich mee brengt. Maar we hoeven ons daar niet door te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is.

Geen paniek, maar vertrouwen

Christenen hoeven niet in paniek te raken. We leven immers voor Christus, die ons in staat stelt om nuchter te blijven en met aandacht het goede te zoeken voor anderen. Elke keer als we in de verleiding komen om toe te geven aan angst, kunnen we een bewuste keuze te maken om toch in vertrouwen en openheid te reageren.

Bijbeltekst: "God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing." (2 Timoteüs 1 vers 7)

En we hebben hoop - voor onszelf, én hoop om door te geven. Net als de corona; bij een zonsverduistering is het licht nooit volledig weg. Sterker nog, het licht is sterker dan de duisternis. Juist in donkere tijden kunnen we die hoop laten zien aan de mensen om ons heen. Allereerst door onze opstelling. Maar ook door praktisch om te zien naar de mensen om ons heen.

Dag van Nationaal Gebed

Daarom nemen de ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, de Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland gezamenlijk het initiatief tot een Dag van Nationaal Gebed voor ons land in deze onzekere tijd. Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven, om anderen te zegenen, en om God te vragen ons zijn bedoelingen te laten zien in moeilijke omstandigheden.

Dat is wat we graag met zoveel mogelijk christenen in het hele land doen, niet door fysieke samenkomsten maar door een ‘virtuele’ gebedsbeweging via internet en sociale media.

Deze dag wordt gehouden op woensdag 18 maart en ziet er als volgt uit:

Gebedsblokken

Op drie momenten wordt centraal een gebedsblok ingeleid, met een vierde afsluitend moment. Deze momenten volgen de getijden: om 09:00, 12:00 en 15:00 uur en om 19:00 uur de afsluiting. Deze inleiding is een livestream vanuit de kapel van de EO met enkele gasten uit de breedte en diversiteit van de kerk.

In 15 tot 30 minuten wordt het onderdeel inhoudelijk neergezet en gaat een predikant voor in gebed. Vervolgens kan een ieder tussentijds persoonlijk bidden, een gebed plaatsen op een centrale digitale plek en/of via sociale media met hashtags en/of meekijken bij een lokale of provinciale livestream.

Bron: www.missienederland.nl/corona/nationaalgebed