Ooltgensplaat- Naar aanleiding van de gastles van de politie op CBS De Hoeksteen in Ooltgensplaat was op woensdagavond 19 februari 2020 de 'witte voetjes-actie'. De opkomst was geweldig: 29 kinderen uit Ooltgensplaat wilden deze actie graag meemaken. Een 'witte voetjes-actie' is een actie waarbij toezichthouders en politie onaangekondigd langs woningen gaan en kijken of er makkelijk zou kunnen worden ingebroken. Als dat zo is, laten ze een 'wit voetje' achter: een papieren flyer in de vorm van een schoenafdruk. Lees hieronder verder.

CSB De Hoeksteen Ooltgensplaat

"Na een inleiding en instructies van agente Janita de Ronde werden de kinderen in groepjes verdeeld. Daarna gingen de leerlingen en enkele ouders zelf wijk in. Tijdens een buurtpreventieavond liepen de kinderen en hun ouders mee met de politie-agente, enkele boa’s, een lid van het buurtpreventieteam en leerkrachten van CBS De Hoeksteen.

Hierbij hielpen de leerlingen met de controle van woningen in een wijk, waarbij gekeken werd naar onder meer openstaande ramen, schuren en deuren. Ze spraken bewoners daarop aan. Als mensen niet thuis waren, werd er informatie achtergelaten over de staat waarin het huis is aangetroffen en mogelijk ook een wit voetje. Dit zijn papieren flyers in de vorm van een schoenafdruk die werden achtergelaten bij openstaande of niet afgesloten ramen of deuren. Op de flyer staat de waarschuwing: ‘Deze schoenafdruk had van een inbreker kunnen zijn’.
Na terugkomst in het Centrum kregen de kinderen iets te drinken en werd er een terugkoppeling gegeven over wat ze meegemaakt hadden. Het was nuttig en leerzaam voor de kinderen om een keer door de ogen van inbrekers te kijken."

Bedankt

"We willen de mensen van de politie, buurtpreventie en de BOA’s heel hartelijk bedanken voor de goede en prettige samenwerking”, aldus meester Jan Willem van de Werken namens CBS De Hoeksteen.