Oude-Tonge - De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week en wordt gehouden van 19-26 januari. "Ook in Oude-Tonge worden er twee interkerkelijke bijeenkomsten georganiseerd. Het thema: ‘Buitengewoon’ staat centraal tijdens deze week, geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt." Lees hieronder meer.

Vervolg

"Gelovigen in de hele wereld komen in deze Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij deze gebedsweek betrokken."

De bijeenkomsten (aanvang 20:0 uur) in Oude-Tonge vinden plaats op:

  • woensdag 22 januari in Diakonia, Kolfweg 1
  • donderdag 23 januari in de Evangeliegemeente, Emmastraat 24a

"" We hopen elkaar daar als Christenen uit ons dorp (en omstreken) te ontmoeten om samen (in stilte) mee te bidden."