Goeree-Overflakkee - Op D.V. zaterdag 9 november 2019 is er weer de jaarlijkse oliebollenactie voor Woord en Daad. Het eilandelijk comité van stichting Woord en Daad houdt de actie in principe op geheel het eiland. De opbrengst is bestemd voor het Woord en Daad project: Noodhulp en Weerbaarheid.

Noodhulp en Weerbaarheid

Woord en Daad werkt aan armoedebestrijding in ontwikkelingslanden vanuit Bijbelse opdracht. Ze is actief op het gebied van Onderwijs, Arbeid en Inkomen en Basisvoorzieningen (gezondheid, water en landbouw). Het project is gericht op het bieden van hulp na de chaos die is ontstaan als gevolg van natuurrampen e.d. Maar ook bij de wederopbouw van de aangerichte verwoestingen en de daardoor ontstane ontheemding van bewoners in de getroffen gebieden. Ook zal daar gekeken worden hoe een getroffen regio zich beter kan voorbereiden op een mogelijk volgende ramp.

Door oliebollen te kopen (€3,50 per zak) kunt ook u een bijdrage leveren aan de uitvoering van het project.

De opbrengst van de actie zal dit jaar weer worden verdubbeld door onze landelijke overheid. Mede daarom beveelt Woord en Daad de oliebollenactie extra bij u aan. Koopt u dus ruimhartig!

Oproep helpende handen

Tenslotte: "We zijn nog steeds op zoek naar comitéleden voor Ouddorp, Stellendam en Herkingen. Als u zelf belangstelling hebt om op deze manier het werk van Woord en Daad te steunen of u weet iemand anders, wilt u ons dat dan laten weten. (0187-482104)."