Sommelsdijk - Op D.V. donderdagavond 19 september 2019 wordt de jaarlijkse Bidstond georganiseerd op ons eiland. Deze bidstond is bedoeld om, als christenen van Goeree-Overflakkee, te verootmoedigen voor God. Sprekers uit verschillende kerken zullen een bijdrage leveren aan deze avond. Iedereen (van welke kerk u ook bent) is van harte welkom: jong en oud! Lees hieronder meer.

Er worden korte meditaties gehouden. De meditaties worden afgesloten met gebed en samenzang. Ook is er na ieder thema ruimte voor persoonlijk stil gebed of een moment van bezinning. De bidstond wordt gehouden in de Dorpskerk van Sommelsdijk en begint om 19:45 uur. Rond 21.00 uur wordt de avond afgesloten. Iedereen is meer dan welkom! "We hopen dat u/jij er ook (weer) bent en bidden om een gezegende avond!"

Programma:
Christenvervolging – ds. M.K. de Wilde (opening)
Generatie op generatie – ds. G.J. Anker
Moreel verval – ds. A. Kos
Israël en de wederkomst – ds. G.R. Procee

Organisatie: Stichting RealTime.