De brug over De Vliegers is anno november 2009 vernieuwd. De constructie is verstevigd en er is een nieuwe, bredere brug opgelegd.
Hiermee is het startschot gegeven voor de aanleg van de ruiter- en menroute door De Vliegers te Middelharnis. De brug vormt een belangrijke schakel in de route. In het gebied wordt veel gewandeld en gefietst en straks ligt er ook een aantrekkelijke route voor ruiters en aanspanningen. De verschillende recreatiestromen moeten veilig over de brug heen kunnen komen. Daarnaast moet de brug stevig genoeg zijn om paard en wagen te kunnen dragen. In de rest van het gebied moeten wandelaars, fietsers en paardenliefhebbers op een goede manier van de voorzieningen gebruik kunnen maken zonder ‘elkaar in de weg’ te zitten.

In samenwerking met Staatsbosbeheer, waterschap Hollandse Delta, Manege Oostmoer en de gemeente Middelharnis werkt het ISGO aan deze ruiter- en menroute. Het is belangrijk dat iedere organisatie nauw bij het proces betrokken wordt, omdat er met verschillende aspecten rekening gehouden moet worden. Denk hierbij aan verkeersveiligheid, bodemgesteldheid, andere recreatieve functies van het gebied en de mogelijke kans op verstoring. Zo stelt iedere partij zijn eisen en moet er dus iedere keer een goede afweging worden gemaakt. Hierdoor heeft het even geduurd voordat de ligging van de route duidelijk was.

De route sluit aan op de al bestaande route door het Watergat-Vogelnest. Als de route door de Vliegers klaar is, kan er een behoorlijk lange buitenrit worden gemaakt. Maar er moet nog wel het een en ander gebeuren voordat de officiële opening kan plaatsvinden. Zo moet op diverse locaties nog een dam worden aangelegd of verbreed, de routemarkering moet nog worden geplaatst en op zeer natte plekken wordt nog een zandbed aangelegd. Er wordt nog onderzocht of langs de ruiter- en menroute panelen kunnen worden geplaatst. Hierop staat niet alleen informatie over de route, maar ook over het gebied zelf. Daardoor is het paneel ook voor wandelaars en fietsers interessant om te lezen. De verwachting is dat medio 2010 de ruiter- en menroute officieel kan worden geopend.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van de gebiedsgerichte aanpak, welke wordt gecoördineerd door het ISGO. Samen met de vier gemeenten, waterschap, provincie en een breed scala aan belangenorganisaties werkt het ISGO aan projecten op het gebied van re-creatie, cultuurhistorie, duurzame landbouw, landschap en toerisme. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Marijke Elema van het ISGO: (0187-) 488124.

Het project ruiter- en menroute De Vliegers wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het ELFPO; “Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.