Sommelsdijk - De commissie CGV (Cursus Geestelijke vorming) ziet uit naar uw komst in het nieuwe seizoen. "Vanaf het seizoen 1978/'79 mogen we de lezingen verzorgen voor deze cursus. Tot opbouw en versterking van het geestelijke leven in deze hectische tijd. Iedereen is op zoek naar echte rust en wil graag staande blijven in de stormen van het leven." Lees hieronder verder en bekijk alle data en onderwerpen van gesprek. De eerstvolgende keer is 17 oktober 2019, het onderwerp: "Hoe spreek de Bijbel over de hel?".

Welkom

"Graag geven we u de data en de onderwerpen door zodat u deze kunt noteren en anderen kunt aanmoedigen om ook te komen: 'Kom ga met ons, en doe als wij…' Graag ontmoeten we jongeren en ouderen (die meer van het geloof in Jezus willen weten en daaruit onderwezen willen worden) uit de brede regio van onze eilanden en daarbuiten. Alle avonden worden op donderdag gehouden.

Praktisch

De bijeenkomsten beginnen om 19:45 tot 21:30 uur. Worden gehouden in de Rehobôthkerk, aan Olympiaweg 44 in Sommelsdijk. Het kerkgebouw staat naaste de rotonde, bij de ingang van de dorpen Middelharnis/Sommelsdijk. Het cursusgeld bedraagt €15.00 voor de gehele cursus, of €3,50 per avond, dit is inclusief koffie en een inhoudsopgave van de lezing. Voor nadere inlichtingen kunt U terecht bij: Nelleke Bakker, via tel. (0187-)486383 (alleen ’s avonds).

Agenda

  • 26 september: Dr. C.P. de Boer, thema: De Kerk en het kerkelijk leven in de NieuwTestamentische periode
  • 17 oktober: Ds. P.C. Hoek, thema: Hoe spreekt de Bijbel over de hel?
  • 14 november: Ds. R. Kok, thema: De Heer dienen met blijdschap
  • 9 januari 2020: Prof. Dr. W. van Vlastuin, thema: Geloven in een postmoderne cultuur?
  • 6 februari 2020: Ds. J. van Rijswijk, thema nog onbekend
  • 19 maart 2020: Prof.Dr. Ir. W. de Vries, thema: Evolutie: waarom aanvaarding ervan ons heil op het spel zet.