20 juli 2019, Middelharnis - Onder de bewoners van het centrum van Middelharnis is grote onrust ontstaan over de plannen van de gemeente Goeree-Overflakkee om de Kaai permanent af te sluiten en de Spuistraat als eenrichtingsweg in te stellen. In een pamflet roepen zij op tot het aanschrijven van gemeenteraadsleden. "Tijdens een inloopavond op 9 juli in het Diekhuus heeft de gemeente geïnteresseerden geïnformeerd over het definitieve pan ‘Aanpak Havenkom Middelharnis’. Met dit project wordt behalve aanpak van de historische kademuur ook de verkeerssituatie aangepakt. En dat verontrust enkele bewoners nogal..." Lees hieronder meer.

Vervolg

“De gevolgen treffen veel bewoners die voldoende geïnformeerd zouden moeten zijn middels de gehouden inloopavond. Daarbij gaat de gemeente er gemakshalve aan voorbij dat veel bewoners geen idee hebben dat dit project zo’n enorme invloed gaat hebben.”

“Bij de afsluiting van de Kaai zal men vanuit het noorden ‘een andere route moeten kiezen’ staat er letterlijk in de Reactienota bewonersavond aanpak havenkom Middelharnis van 15 april. Daarnaast wordt de Spuistraat eenrichtingsverkeer richting het oosten. Dat betekent dat men vanuit het oosten alleen nog via de Zuidelijke Randweg en/of Molenweg-Rottenburgseweg naar het westen kan”, aldus het pamflet dat bewoners oproept om over dit als definitief bestempelde projectplan, dat binnen kort ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, contact op de nemen met de gemeente.

“Bent u het er niet mee eens dan dient u dit zo spoedig mogelijk bij de gemeente aan te geven om te laten zien dat niet iedereen zit te wachten een prestigeproject ten koste van het verkeer en daarmee de veiligheid van ons en onze kinderen.”

Contact gemeente

U kunt contact opnemen met de gemeente via de mail: info@goeree-overflakkee.nl , via uw favoriete gemeenteraadslid (zie gemeentelijke website) of via tel: 0187 475555, onder vermelding van ‘Project Aanpak Havenkom Middelharnis’.

Tekst en foto: Maria Evers