Ooltgensplaat - Vanwege Oeltgendag op zaterdag 6 juli 2019 is de inzameldag van oud papier in Ooltgensplaat eenmalig vervroegd naar zaterdag 29 juni. Gemeente: "Wij vragen inwoners om de blauwe papiercontainer op zaterdag 29 juni uiterlijk om 07:30 uur aan de straat te zetten. Is uw container niet geleegd? Dan kunt u contact opnemen met onderstaand telefoonnummer." Lees hieronder verder.

Vervolg

Gemeente Goeree-Overflakkee: "Is uw container niet geleegd? Dan kunt u contact opnemen met Renewi via e-mail: goeree-overflakkee@renewi.eu of telefonisch via 0800 - 354 5000.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen over papierinzameling, kijkt u op de gemeentelijke website www.goeree-overflakkee.nl/oudpapier of neemt u contact op met het Klant Contact Centrum, via het algemene telefoonnummer 14 0187, keuze 3."