Goeree-Overflakkee - Rondom Pasen en Koningsdag 2019 zijn er enkele wijzigingen in de gemeentelijke dienstverlening. Er zijn veranderingen in de openingstijden en de inzameldagen van huishoudelijk afval wijzigen in deze periode. Lees hieronder de gewijzigde openingstijden en afvalinzameling en welk nummers u kunt bellen in geval van calamiteiten en spoedeisende jeugdhulpkwesties.

Gewijzigde openingstijden

Op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (Tweede Paasdag) zijn het gemeentehuis en het streekarchief gesloten. De milieustraat in Middelharnis is op vrijdag 19 april en zaterdag 20 april geopend, kijk voor actuele openingstijden op de website. De milieustraat in Goedereede is op vrijdag 19 april gesloten en op zaterdag 20 april geopend van 08.30 tot 13.00 uur. Op maandag 22 april en op zaterdag 27 april (Koningsdag) zijn beide milieustraten gesloten.

Calamiteiten en spoedeisende jeugdhulpkwesties

Bij calamiteiten, waar de buitendienst voor ingeschakeld moet worden, kan men (buiten openingstijden van het gemeentehuis) bellen met de calamiteitentelefoon: (0187) 47 53 35. Bij spoedeisende jeugdhulpkwesties kan men (buiten openingstijden van het gemeentehuis) bellen met het crisisinterventieteam: 010 233 00 00.

Gewijzigde afvalinzameling

Renewi rijdt op vrijdag 19 april de normale ophaalroute. De ophaalroute voor oud papier in Goedereede van zaterdag 20 april (3e zaterdag van de maand) is vervroegd naar zaterdag 13 april. De ophaalroute voor restafval (groene container) in Goedereede, Ouddorp en Stellendam van maandag 22 april is vervroegd naar zaterdag 20 april. De ophaalroute voor oud papier van zaterdag 27 april (Koningsdag, 4ezaterdag van de maand) is verplaatst naar zaterdag 4 mei.

De gemeente vraagt inwoners om de container vóór 07.30 uur aan de straat te zetten. Neem voor vragen over niet geleegde containers contact op met Renewi via e-mailadres goeree.overflakkee@renewi.euof telefoonnummer 0800 354 50 00.

Online dienstverlening

Veel gemeentelijke producten en diensten zijn online aan te vragen via de website. Kijk voor een overzicht van het aanbod op www.goeree-overflakkee.nl/online-regelen. Inwoners kunnen ook een vraag stellen per mail: info@goeree-overflakkee.nl. Deze vraag wordt dan zo spoedig mogelijk beantwoord.