Goeree-Overflakkee - Het eilandelijk comité van stichting Woord en Daad houdt zaterdag 6 april 2019 de jaarlijkse krentenbrodenactie. Dit gebeurt op geheel Goeree-Overflakkee. De opbrengst is bestemd voor het Woord en Daad project: “Noodhulp en Weerbaarheid.” Woord en Daad werkt aan armoedebestrijding in ontwikkelingslanden vanuit Bijbelse opdracht. Ze is actief op het gebied van Onderwijs, Arbeid en Inkomen en Basisvoorzieningen (gezondheid, water en landbouw).

Noodhulp en Weerbaarheid

Het project is gericht op het bieden van hulp na de chaos die is ontstaan als gevolg van natuurrampen e.d. Maar ook bij de wederopbouw van de aangerichte verwoestingen en de daardoor ontstane ontheemding van bewoners in de getroffen gebieden. Ook zal daar gekeken worden hoe een getroffen regio zich beter kan voorbereiden op een mogelijk volgende ramp.

Krentenbrodenactie

Door krentenbroden te kopen (€4,00 per stuk) kunt ook u een bijdrage leveren aan de uitvoering van de noodhulp. Woord en Daad beveelt de krentenbrodenactie van harte bij u aan. Koopt u dus ruimhartig!

Tenslotte: we zijn nog steeds op zoek naar comitéleden voor Goedereede, Stellendam en Herkingen. Als u zelf belangstelling hebt om op deze manier het werk van Woord en Daad te steunen of u weet iemand anders, wilt u ons dat dan laten weten (via tel. 0187-483834).

Tekst: Woord en Daad Goeree-Overflakkee