Dirksland - Door het Longfonds wordt in samenwerking met Zorggroep Haringvliet op donderdag 29 november 2018 opnieuw een bijeenkomst georganiseerd voor iedereen met een longziekte. Het onderwerp deze middag is: Aan tafel met de zorgverleners. Voor een informatieve middag kun je terecht bij het Longpunt, de ontmoetingsplek voor longpatiënten en hun familie, mantelzorgers en andere geïnteresseerden. Bij deze laatste bijeenkomst van 2018 krijgt u de kans om in discussie te gaan met 4 hulpverleners. Lees hieronder meer. U draagt zelf de onderwerpen aan! Werkwijze: De deelnemers worden verdeeld over 4 tafels. Aan elke tafel zit een hulpverlener. Na ongeveer 20 minuten wisselen de hulpverleners van tafel. Dit gebeurt nog 3 keer. Elke tafel krijgt de kans om met de 4 aanwezige hulpverleners in discussie te gaan.

Aan deze middag doen de volgende hulpverleners mee:

  • mevrouw J. Herbrink, longarts
  • de heer G. de Jager, huisarts
  • mevrouw M. Zaagman, longverpleegkundige
  • mevrouw J. van Rooijen, fysiotherapeute

Door een levende discussie te creëren, zowel onderling als met de hulpverleners, kunnen we op een leerzame wijze de reeks bijeenkomsten van 2018 sluiten.

De bijeenkomst van Longpunt Haringvliet vindt plaats op donderdag 29 november van 14.00 tot 16.00 uur in Verenigingsgebouw Onder de Wiek, Ring 57 te Dirksland. Deelname is gratis, ook voor niet-leden. Mail voor meer informatie naar haringvliet@longpunt.longfonds.nl.