Middelharnis - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee kan, met toepassing van een last onder bestuursdwang op grond van artikel 5:29 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), besluiten om over te gaan tot het verwijderen van voertuigen. Het gaat in dit bericht om een Renault Scenic, die staat op de Molendijk in Herkingen en een Citroen Xsara op de Oosthavendijk te Middelharnis. Lees hieronder meer.

Renault Scenic Herkingen

Het voertuig Renault Scenic is aangetroffen op 18 september 2018 op de Molendijk ter hoogte van nummer 15 te Herkingen, hetgeen strijd oplevert met artikel 5.5 van de Algemene plaatselijke verordening. Registratienummer gemeente 1432.

Op grond van artikel 5:30, lid 1 van de Awb mag het voertuig na 13 weken worden verkocht of vernietigd. De eigenaar van het voertuig heeft tot 14 november 2018 om deze zelf te verwijderen van de openbare weg. Hierna zal de gemeente de Renault Scenic laten verwijderen. De gemaakte kosten worden verhaald op de eigenaar van het voertuig.

Citroën Xsara Middelharnis

Het voertuig is aangetroffen op 18 september 2018 op de Oosthavendijk ter hoogte van nummer 42 te Middelharnis, hetgeen strijd oplevert met artikel 5.4 van de Algemene plaatselijke verordening. Registratienummer gemeente 1546.

Op grond van artikel 5:30, lid 1 van de Awb mag het voertuig na 13 weken worden verkocht of vernietigd. De eigenaar van het voertuig heeft tot 14 november 2018 om deze zelf te verwijderen van de openbare weg. Hierna zal de gemeente het voertuig laten verwijderen. De gemaakte kosten worden verhaald op de eigenaar van het voertuig.

Voor nadere informatie kunt u op werkdagen terecht bij het team Veiligheid en Handhaving, bereikbaar via telefoonnummer 14 0187.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissing en binnen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis.

"Wij vragen u om bij uw bezwaarschrift het referentienummer te vermelden." Het besluit treedt na verzending direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen in verband hiermee een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.Rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Bron Officielebekendmakingen.nl