Oude-Tonge - De Plaatselijke Commissie stichting ZIJN, van Oude-Tonge organiseert op 24 oktober 2018, een gezellige en leerzame middag waarin voorlichting door middel van een workshop over reanimatie wordt gegeven en waarbij tevens de werking van de AED wordt gedemonstreerd. Rond 17:00 uur gaat men gezamenlijk genieten van de mossels. Lees hieronder verder.

Ouderencommissie st. ZIJN

De kosten van deze middag zijn €12,00, dit is inclusief de koffie en 3 consumpties. Met een vooruitbetaling €2,50.

U kunt zich aanmelden bij Nel Vervloed, Beatrixstraat 3 in Oude-Tonge (envelop met naam en adres en vooruitbetaling in de bus gooien). Bel voor meer informatie met Nel Vervloed, tel. (0187-)642697.