Oude-Tonge - "Al jaren luisteren en zingen we bekende liederen als ‘Abba Vader’, ‘Vaste Rots’ en ‘Veilig in Jezus armen’. Veel mensen weten niet dat achter deze liederen een bijzonder verhaal schuil gaat." Organist Eric Wolfert neemt u in twee avonden mee naar de oorsprong van de liederen. D.V. zaterdag 20 oktober 2018 is de eerste avond in de Hervormde Kerk te Nieuwe-Tonge, het vervolg is op zaterdag 3 november in de Hervormde Kerk te Sommelsdijk. Lees hieronder meer.

Orgel en trompet
De samenzang wordt begeleid door Eric Wolfert op het orgel en Ries Wessels bespeelt de trompet. Naast de liederen bevatten de programma’s elk een muzikaal intermezzo en een orgelimprovisatie op verzoek. “Zoals er aan de liederen een verhaal zit hebben veel mensen ook een lied wat voor hen speciaal is, daar zit een persoonlijk verhaal aan, voor die liederen is ruimte in de orgelimprovisatie”, aldus Wolfert die hiervoor de prachtige kerkorgels van Blank (Nieuwe-Tonge) en Abraham Meere (Sommelsdijk) tot zijn beschikking heeft. Over elk lied zal het verhaal worden verteld, daarna volgt de samenzang.

Als ‘t bazuingeschal
Het idee ontstond toen Wolfert het verhaal over het lied ‘Als ’t bazuingeschal des Heeren klinkt’ hoorde. “Dat vond ik zo bijzonder, het inspireerde me tot het zoeken naar meer verhalen.” Het was in 1893 waar in Pennsylvania een meisje, Bessie, op de stoep voor haar huis zat, ze werd verwaarloost door haar ouders. Zakenman James Black merkte dit op, hij gaf ook zondagschool en vroeg Bessie om te komen. Dat wilde ze erg graag en zo ging ze wekelijks met veel plezier naar de zondagschool. Daar begon men altijd met het afroepen van de namen, elk kind beantwoordde dat met het opzeggen van een uit het hoofd geleerde Bijbeltekst. Op een zondag riep James de namen weer af, aangekomen bij Bessie bleef het stil, ze was er niet. James had een slecht voorgevoel. Diezelfde avond ging hij langs haar huis, daar hoorde hij dat Bessie ernstig ziek was geworden, ze had het niet overleeft. Dit greep James enorm aan, hij besefte dat God ooit ook onze naam zal afroepen, en zijn we dan klaar om te antwoorden? Dit inspireerde James tot het schrijven van het lied: Als ’t bazuingeschal des Heeren wordt gehoord, zijt gij dan voor Zijn komst bereid?! “

Voor de overige verhalen bent u van harte welkom op zaterdag 20 oktober en 3 november. De aanvang van beide avonden is 19.30u. De toegang is gratis en bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om mee te zingen!