Nieuwe-Tonge - Er gaat een uitnodiging uit naar alle inwoners van Nieuwe Tonge, voor de ledenvergadering van Oranjevereniging Ring van Oranje, op 24 september 2018, in Ons Dorpshuis. "Graag willen wij u uitnodigen om, samen met het bestuur van de Oranjevereniging, de activiteiten van het afgelopen jaar te evalueren, de financiën door te nemen en ons te richten op de komende activiteiten. We zijn erg benieuwd naar uw ideeën. Wanneer u niet in de gelegenheid bent aanwezig te zijn, maar wel leuke ideeën hebt, mail dan naar ringvanoranje@gmail.com. We verwelkomen u graag om 19:30 uur in ‘Ons Dorpshuis’!"