Sommelsdijk - Op de bijeenkomsten van CGV (Cursus Geestelijke Vorming) is iedereen hartelijk welkom, ook in het nieuwe seizoen van 2018-2019. De drukbezochte (donderdag)avonden beginnen normaliter om 19:45 uur in de zaal van de Rehobôthkerk aan de Olympiaweg 44 in Sommelsdijk (kerk naast politiebureau). Lees hieronder welke data DV gepland staan en wie de sprekers zijn. De eerstvolgende avond is op 22 november 2018.

Maak deze avonden mee tot opbouw van uw geestelijke leven in deze hectische tijd. Neem de tijd om geestelijk gevormd te worden en tot rust en vrede te komen.

CURSUS GEESTELIJKE VORMING
Namens de Stuurgroep, Ds. C. Gielen: "Vanaf het seizoen 1978/1979 mogen we de lezingen verzorgen voor deze cursus. Tot opbouw van het geestelijke leven in deze hectische tijden. Graag geven we u dan ook de data en de onderwerpen door opdat u deze kunt noteren en anderen daartoe opwekken: Kom ga met ons, en doe als wij…graag ontmoeten we verschillende jongeren en ouderen uit de brede regio van onze eilanden en daarbuiten."

De bijeenkomsten beginnen om 19:45 tot 21:30 uur en worden gehouden in de Rehobôthkerk, Olympiaweg 44 3245 DL Sommelsdijk. Het cursusgeld bedraagt €15,00 voor de gehele cursus, of €3.50 per avond, inclusief koffie en excerpt van de lezing.

Voor nadere inlichtingen kunt U terecht bij Nelleke Bakker, tel. (0187-)486383 (’s avonds).

Alle avonden worden D.V. op donderdag gehouden:

  • 27 september Ds. K. ten Klooster : “Prediking van de Verzoening”
  • 18 oktober Ds. A. Kos: “Uitverkiezing! Beter maar niet over hebben.”
  • 22 november Ds. R. Kok: “Bidden en vasten” (Gebed en onthouding)
  • 10 januari Steven Middelkoop Jeugdwerkleider : “De kerk en jongeren, jongeren en de kerk“
  • 7 februari Dhr. G. Slootweg: (onderwerp nog niet bekend)
  • 7 maart Prof. A. Baars : “Prediking in de crisis“