Regio - Kwalitatief goede zorg voor ouderen, thuis of in een woonzorglocatie, staat voor CuraMare voor op. Om de kwaliteit van de zorg te laten toetsen nodigt CuraMare jaarlijks een externe auditor uit. CuraMare thuiszorg en de woonzorglocaties De Vliedberg, Geldershof, Nieuw Rijsenburgh en Ebbe en Vloed hebben afgelopen maanden opnieuw de auditoren van Perspekt op bezoek gehad. Het resultaat is dat de in 2017 behaalde gouden keurmerken opnieuw voorgedragen zijn om te behouden. Lees hieronder verder.

Bevindingen

Bij de audits werd gekeken naar het zorgleefplan, communicatie en informatie en cliëntveiligheid. Voorbeelden van de bevindingen waren ‘In deze prettige sfeer is het hier goed wonen voor cliënten. De eigen regie van de thuiszorgcliënt komt goed naar voren in de benaderingswijze van de medewerkers. Er is sprake van huiselijkheid op de woongroepen en de voorzieningen sluiten aan bij de behoeften. De cliëntendossiers zien er compleet uit en geven een goed beeld van de cliënt. Het continu verbeteren is een onderdeel van het dagelijks handelen en denken geworden.’

Ellen Hoogervorst, lid raad van bestuur CuraMare, is blij met dit eindresultaat. “Het laat zien dat cliënten van CuraMare kunnen wonen in een prettige omgeving, thuis of in één van onze locaties, waar persoonsgerichte zorg met hart en ziel gegeven wordt. Maar kwaliteit is voor ons pas goed wanneer onze cliënten en de mantelzorgers dit daadwerkelijk zo ervaren”.

Perspekt

Perspekt is een kwaliteitsinstituut in de zorg. PREZO heet het kwaliteitsmodel: een praktische en methodische manier van denken en werken die draait om de daadwerkelijke ervaringen van mensen met een zorgbehoefte. PREZO is een manier van denken en werken die kwaliteit heel tastbaar en concreet maakt. Daar waar medewerkers elke dag weer klaarstaan voor de mensen die zij verzorgen of ondersteunen. Mensen zoals wij allen, met eigen mogelijkheden en beperkingen. Met een eigen geschiedenis, toekomst en levensdoelen. Voor hen wil CuraMare het elke dag een beetje beter doen. PREZO heeft ons daarbij geholpen.