Middelharnis - Op dinsdagavond 19 juni 2018 om 19:30 uur vindt er in het Rondeel van Middelharnis de openbare vergadering van ASDGO (Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee) plaats en deze avond komen Jan en zijn collega van de AA-werkgroep Goeree-Overflakkee langs om informatie te delen en een toelichting te geven op de werkwijze van de AA. ‘Anonieme Alcoholisten’ zijn mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van alcoholisme. Lees hieronder verder.

Sprekers

ASDGO: "De AA-werkgroep Goeree-Overflakkee zal ditmaal onze gastspreker zijn. ‘Anonieme alcoholisten’ is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme. Anonimiteit is een belangrijke factor. Het enige vereiste voor AA- lidmaatschap is het verlangen op te houden met drinken. De AA is een eerste stap op weg naar herstel, welke een open karakter heeft en krachten worden gebundeld. Deze avond zullen we stilstaan bij het eigen verhaal van Jan, de formule en de aanleiding om de AA te starten op Goeree-Overflakkee."

Agenda

 1. Opening
 2. Gastspreker: AA werkgroep G-O
 3. Vaststelling agenda
 4. Mededelingen
 5. In- en uitgaande mail
 6. Ontwikkelingen team jeugd
 7. Advies beleidsregels bijzondere bijstand en aanpassing afstemmingsverordening
 8. Advies passend werk
 9. Netwerkkaart
 10. Dak- en thuisloze jongeren
 11. Afwegingskader 2e fase Diekhuus
 12. Bruikleenovereenkomst ipad (nieuwe versie)
 13. AVG (bruikleenovereenkomst, toestemmingsverklaring, privacyverklaring, ibabs)
 14. Facebook en twitter
 15. Indeling werkgroepen
 16. Presentatie aan nieuwe gemeenteraad
 17. Bijeenkomsten najaar 2018 in Ooltgensplaat, Goedereede en Middelharnis
 18. Rapportage werkgroepen
 19. Gastsprekers september t/m december
 20. Vergaderdata 2019
 21. Verslag DB 05-06-2018
 22. Verslag TO 13-06-2018
 23. Verslag ASDGO 15-05-2018 (zowel openbaar als besloten)
 24. Rondvraag
 25. Sluiting