Goeree-Overflakkee - Rondom Pinksteren zijn er enkele wijzigingen in de gemeentelijke dienstverlening en de afvalinzameling, zoals een gewijzigde openstelling van het gemeentehuis, de milieustraten en het streekarchief. Maar ook de gewijzigde inzameling restafval en oud papier. Ook de nummers die u kunt bellen voor calamiteiten en spoedeisende jeugdhulpkwesties leest u hieronder.

Rondom Pinksteren zijn er enkele wijzigingen in de gemeentelijke dienstverlening en de afvalinzameling.

Gewijzigde openstelling gemeentehuis, milieustraten en streekarchief

Het gemeentehuis is op dinsdagavond 15 mei eenmalig geopend tussen 18.00 en 20.00 uur. Maak eenvoudig online een afspraak om langs te komen via goeree-overflakkee.nl/afspraak. Op Tweede Pinksterdag (maandag 21 mei) zijn het gemeentehuis, de milieustraten en het Streekarchief gesloten.

Kijk voor actuele openingstijden van het gemeentehuis, de milieustraten en het Streekarchief op www.goeree-overflakkee.nl.

Gewijzigde inzameling restafval

De ophaalroute van Tweede Pinksterdag (maandag 21 mei) voor restafval wordt al op zaterdag 19 mei gereden. De gemeente verzoekt inwoners van Stellendam, Goedereede en Ouddorp om de groene containers op zaterdag voor 07.30 uur aan de straat te zetten.

Gewijzigde inzameling oud papier

De ophaalroute in mei voor oud papier in Goedereede die normaal op de derde zaterdag van de maand (19 mei) wordt gereden, is eenmalig verplaatst naar de vierde zaterdag van de maand (26 mei).

Voor vragen over niet geleegde containers kunt u contact opnemen met Renewi via telefoonnummer 0800 354 50 00.

Calamiteiten en spoedeisende jeugdhulpkwesties

Bij calamiteiten, waarvoor de buitendienst ingeschakeld moeten worden, kan men (buiten openingstijden van het gemeentehuis) bellen met de calamiteitentelefoon: (0187) 47 53 35. Bij spoedeisende jeugdhulpkwesties kan men (buiten openingstijden van het gemeentehuis) bellen met het crisisinterventieteam: 010 233 00 00.

Online dienstverlening

Veel informatie over producten en diensten van de gemeente is te vinden op de website. Inwoners kunnen ook een vraag stellen door middel van het contactformulier. De vragen worden zo spoedig mogelijk beantwoord.