Dirksland - Een aantal inwoners van Dirksland heeft belangstelling voor het opzetten van een buurtpreventieteam in Dirksland. De gemeente en de politie ondersteunen dit initiatief van harte! De andere buurtpreventieteams op Goeree-Overflakkee bewijzen namelijk effectief te zijn in het voorkomen van woninginbraken. Door inwoners bewuster te maken op het gebied van inbraakpreventie vermindert het risico op woninginbraken. op 5 juni 2018 is er een informatiebijeenkomst, lees hieronder verder.

Vooral in de wintermaanden is de kans op een woninginbraak groot, ook in Dirksland. Daarom doen we een beroep op de inwoners om een buurtpreventieteam in Dirksland te helpen opzetten.

Informatiebijeenkomst buurtpreventie
Op dinsdag 5 juni 2018 vindt er een informatiebijeenkomst plaats in verenigingsgebouw “De Schakel”, Beatrixlaan 31 in Dirksland. U krijgt informatie over wat buurtpreventie inhoudt en wat er van de vrijwilligers wordt verwacht.

Het programma ziet er als volgt uit
19.15 - 19.30 uur: Inloop met koffie/thee

19.30 - 19.40 uur: Welkomstwoord door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman

19.40 - 19.45 uur: Toelichting door de heer Jan Leenders, voorzitter van de Dorpsraad

19.45 - 20.15 uur: Toelichting buurtpreventie door wijkagent, Angelique Bink

20.15 - 20.30 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen en toelichting vervolgtraject

20.30 uur: Sluiting door burgemeester

Aanmelden en meer informatie
De organisatie wil graag rekening houden met uw komst. Wilt u zich daarom vóór vrijdag 1 juni 2018 aanmelden via e-mail; mas@goeree-overflakkee.nl? Wilt u wel deel uitmaken van het buurtpreventieteam, maar kunt u niet aanwezig zijn bij de informatiebijeenkomst? Meer informatie vindt u op www.goeree-overflakkee.nl/buurtpreventie, hier vindt u ook een aanmeldformulier.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Kees Kieviet, Beleidsadviseur Openbare orde en Veiligheid van gemeente Goeree-Overflakkee, via telefoonnummer 14 0187. Ook kunt contact opnemen met wijkagent Angelique Bink via telefoonnummer 0900-8844; u wordt dan direct verbonden of binnen 48 uur teruggebeld.

Mede door uw inzet, helpt u Dirksland veiliger te maken. Graag tot ziens op 5 juni!

Bron goeree-overflakkee.nl