Ouddorp - Er is begin april al gestart met werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde op de kruising Oosterweg-Bredeweg in Ouddorp. Als alles volgens planning verloopt, dan zijn de totale werkzaamheden op vrijdag 18 mei afgerond. Uit het Verkeerscirculatieplan Ouddorp 2015 is naar voren gekomen dat het kruispunt Bredeweg/Oosterweg als verkeersonveilig wordt ervaren. Bovendien neemt de verkeersintensiteit tot 2030 zodanig toe, dat de mogelijkheid om de Bredeweg over te steken problematisch is en er wachtrijen ontstaan. Dit hangt mede samen met het continue verkeersaanbod van de rotonde op de N57 en het samenvoegen van de rijstroken tussen de N57 en de Bredeweg. Door het realiseren van een rotonde vergroot de verkeersveiligheid en de doorstroming. Lees hieronder verder.

Werkzaamheden
Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V. is op dinsdag 3 april 2018 gestart met werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde op de kruising Oosterweg-Bredeweg in Ouddorp. Als alles volgens planning verloopt, dan zijn de totale werkzaamheden op vrijdag 18 mei afgerond.

Vanaf begin april wordt er een bypass aangelegd vanaf de rotonde N57 tot voorbij de kruising Oosterweg-Bredeweg in Ouddorp. Als gevolg van deze werkzaamheden was de Oosterweg op 5 april in de avond enkele uren geheel afgesloten voor verkeer. De midden-geleider op de Oosterweg wordt dan verwijderd. Er wordt tijdelijk een omleidingsroute met bebording ingesteld om Ouddorp te bereiken. Voor hulpdiensten en openbaar vervoer blijft de Oosterweg, onder begeleiding van verkeersregelaars, toegankelijk.

Op 9 april werd de bypass van en naar de Oosterweg opengesteld. Direct daarna wordt een gedeelte van de Oosterweg, de Bredeweg, de parallelweg langs de N57 en het fietspad afgesloten voor verkeer. Om de Bredeweg te bereiken, wordt er een omleidingsroute ingesteld via de Hofdijksweg. Deze afsluiting duurt naar verwachting tot en met vrijdag 18 mei. Tijdens deze periode komen de bushaltes op de Bredeweg en aan de Preekhillaan te vervallen. Kijk voor actuele informatie over het openbaar vervoer op www.connexxion.nl.

Gemeente Goeree-Overflakkee