Ooltgensplaat - Dinsdagmorgen 13 maart 2018 kreeg groep 8 weer een gastles . In het kader van het project #politiekindeklas heeft de klas de afgelopen maanden al kennisgemaakt met meneer Bisschop van de SGP en burgemeester Grootenboer van het CDA. Deze keer werd de gastles gegeven door ChristenUnie-SGP statenlid Ixora Balootje in het lokaal van grope 8 in Ooltgensplaat. Lees hieronder een heel verslag voor één van de leraren.

"Vooraf werden er door de kinderen vragen bedacht, en het was al snel duidelijk dat de kinderen niet echt wisten met welke activiteiten de Provinciale Staten zich bezig houden. We hoopten dat Ixora ons daar antwoord op zou kunnen geven.
Dat is absoluut gelukt.
Op een enthousiaste en motiverende manier vertelde Ixora over haar werk als statenlid voor de fractie CU-SGP van Zuid-Holland.

Zo zijn we te weten gekomen dat Ixora zich voornamelijk bezig houdt met natuur, recreatie en openbaar vervoer. Ze vertelde ook dat de fractie van CU-SGP Zuid-Holland bestaat uit 6 personen en dat hierdoor alle leden zich kunnen verdiepen op een paar gebieden. Zo is haar collega bijvoorbeeld verantwoordelijk voor verkeer en milieu.
Ixora legde uit hoe zij zich voorbereidt op haar werk en hoe zij de vergadering voorbereidt en hoe de regering van ons land er uit ziet, welke bestuurslagen er in Nederland zijn.
De verschillende bestuurslagen in ons land werden vergeleken met een slagroomtaart. De bovenste laag was de landelijke politiek, de onderste lag de gemeenteraad en het lekkere slagroomdeel de provinciale staten. Ixora heeft het duidelijk naar haar zin als lid van de Provinciale Staten en geniet van haar werk. Ook heeft ze voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer heel hoog gestaan (plaats 8) op de lijst om gekozen te worden, waardoor ze regelmatig herkend wordt op straat.
De kinderen konden tussendoor vragen stellen en zo ontstond een interactieve les.

Op de vraag van een leerling uit groep 8 of Ixora altijd al de politiek in wilde gaan, vertelde Ixora hoe ze als tiener al geïnteresseerd raakte in de politiek. Ze zocht aansluiting bij een christelijke partij, omdat zij wilde laten zien dat het mogelijk was om als christelijke jongere ook actief mee te denken met de manier waarop een stad of bestuur geleid wordt. Juist als jongere wilde ze zich inzetten voor onderwerpen die voor jongeren belangrijk waren.
Als haar werk soms lastig was/ is, haalde en haalt Ixora kracht uit haar geloof. Zeker in de periode dat ze fractievoorzitter werd in de deelgemeente waar ze woonde had ze last van haar onervarenheid en jonge leeftijd en kon ze wel extra steun gebruiken. Die steun haalde ze uit de Bijbel. In deze periode las ze een tekst uit het Bijbelboek Timotheüs :” Niemand schat u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord en wandel.” Ixora voelde zich hierdoor extra gesteund, en kreeg daardoor energie om door te gaan met haar verantwoordelijke baan.
Als afsluiting vertelde Ixora Balootje aan de klas dat ze het fijn vond dat kinderen al zo vroeg met de politiek in aanraking komen net als bij ons in de klas. Dit is iets dat ze gemist heeft in haar schoolperiode.
De hele leuke en leerzame gastles werd afgesloten met een selfie met de groep en iedereen die wilde mocht met Ixora Balootje op de foto.
Na de les kregen alle kinderen namens de ChristenUnie fractie van Goeree-Overflakkee een pen aangeboden door Corine van Drongelen, die bij deze gastles aanwezig was."