Middelharnis - Op zaterdagmorgen 17 maart 2018 kunt u vrijblijvend kennismaken met de Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden, die gegeven wordt in verenigingsgebouw “De Hoeksteen” aan de Ring 13 te Middelharnis. Doel van deze cursus is: Kennismaken met de Bijbel als historische bron van het geloof om van daaruit gevormd en toegerust te worden. Zij is bedoeld voor gemeenteleden (van iedere kerk!) en andere geïnteresseerden om te komen. Lees hieronder verder.

Doel cursus

  • Verdieping van de kennis van de Bijbel en de daarop gegronde belijdenis.
  • Verwerking van persoonlijke geloofsvragen.
  • Kennis te dragen van de geschiedenis van kerk en zending.
  • Bezinning en doordenking van de vragen die in deze tijd op ons afkomen, op dogmatisch en ethisch gebied.
  • Toerusting voor het vervullen van allerlei taken in de gemeente.

Het is een driejarige cursus, die op zaterdagmorgen om de 14 dagen wordt gegeven, waarin de vakken, Oude Testament, Nieuwe Testament, Dogmatiek, Ethiek, Kerkgeschiedenis, Oecumenica en Praktische Theologie door verschillende docenten worden behandeld. Deze cursus is verrijkend en leerzaam. Een cursus die de blik verbreedt en de onderlinge banden versterkt.

Laagdrempelig/open dag

De cursus is laagdrempelig. Een specifieke vooropleiding wordt niet gevraagd. Op de open dag kunt u de sfeer proeven en een morgen vrijblijvend kennis maken met de lessen door mee te doen met de huidige cursisten. De docenten ds. P.L. de Jong, ds. M.A. Post, ds. M.M. van Campen, en de cursusleider ds. A.L. Molenaar zullen u op 17 maart 2018 van harte welkom heten. Zij verwachten u om 9:30 uur. De koffie/thee staat klaar. Rond de klok van 12:30 uur worden de lessen beëindigd.

De nieuwe cursus vangt op 1 september 2018 aan. Voor actuele informatie kunt u ook cursustvg.nl raadplegen. Verder kunt u inlichtingen verkrijgen bij de cursusleider ds. A.L. Molenaar te Yerseke, tel. 0113-603407 of via e-mail: cursustvgmiddelharnis@gmail.com.