Goeree-Overflakkee - De belangenvereniging MegaMolens-MegaOverlast steunt het burgerinitiatief om 40.000 handtekeningen te verzamelen tegen de bouw van nog meer windmolens op land in onze regio. Zij doet een dringende oproep aan de bevolking van Goeree-Overflakkee om dit initiatief persoonlijk te ondersteunen. Lees hieronder de oproep.

3MO geeft steun aan burgerinitiatief

We doen een oproep aan de bevolking van Goeree-Overflakkee: "Doe mee aan het burgerinitiatief: STOP DE BOUW VAN WINDMOLENS OP LAND. Onderteken de petitie onder deze link, want elke stem telt. U, als ondertekenaar van deze petitie, verzoekt de Kamer om een motie aan te nemen met onderstaande strekking:

Vanuit de overwegingen:

-dat omwonenden van windturbines last hebben van o.a. geluid, slagschaduw en horizonvervuiling.

-dat het draagvlak voor groene energie wordt aangetast door de plaatsing van windturbines op land.

Vanuit de constatering:

-dat de kosten voor windturbines op zee lager voor de burgers zullen zijn, dan bij plaatsing op land.

-dat er voldoende ruimte is op zee om de ambities van het Nationaal Energieakkoord te kunnen herbergen.

-dat met dezelfde hoeveelheid overheidsgeld meer groene energie kan worden gerealiseerd. (m.a.w. er zijn veel betere alternatieven)

Het verzoek is om:

-de SDE+ subsidies voor nieuwe windturbines op land stop te zetten.

-de reeds toegekende SDE+ subsidies voor die turbines, die nog niet gebouwd zijn, in te trekken.

-geen Rijksinpassingsplannen voor de bouw van windturbines op land vast te stellen.

-het Nationaal Energieakkoord zodanig te herzien, dat er GEEN NIEUWE TURBINES OP LAND meer gebouwd zullen worden!

"Deze petitie lijkt ons met name zeer interessant voor de toekomstig omwonenden van de windparken Oostflakkee bij Langstraat/Achthuizen en de windparken Syuderlandt en Blaakweg bij Oude en Nieuwe-Tonge."

Belangenvereniging 3MO.